Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Blikvanger

1. Europese ziekteverzekeringskaart

Een gratis kaart waarmee je gedurende een tijdelijk verblijf in de 28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland toegang hebt tot medisch noodzakelijke zorg binnen het openbare zorgstelsel. Je krijgt de zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen gratis) als de mensen die in dat land verzekerd zijn.
Kaarten worden uitgegeven door het zorgverzekeringsorgaan (mutualiteit) in je eigen land.
Belangrijk: de Europese ziekteverzekeringskaart is geen alternatief voor een reisverzekering. De kaart dekt geen particuliere gezondheidszorg of kosten voor bijvoorbeeld repatriëring of verloren/gestolen eigendommen, dekt geen kosten als je reist met het uitdrukkelijke doel een medische behandeling te ondergaan en geeft geen garantie dat je gratis geholpen wordt. Aangezien het zorgstelsel in ieder land anders is, kunnen diensten die in eigen land gratis zijn in een ander land wel kosten met zich meebrengen.
Voor de bezitters van een smartphone: je kunt de app downloaden zowel voor de ‘app store’, ‘google play’ als de ‘windows phone store’. Op deze app vind je: de handleiding voor het gebruik van de Europese ziekteverzekeringskaart in de 28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Met algemene informatie over de kaart, alarmnummers, verzekerde behandelingen en kosten, de wijze waarop je vergoedingen kunt aanvragen en met wie je contact kunt opnemen als je je kaart hebt verloren. Beschikbaar in 25 talen, met een optie om eenvoudig van de ene taal naar de andere over te schakelen.
Belangrijk: de kaart kan niet voor gebruik worden aangemaakt of gedownload. www.belgium.be/nl/gezondheid/op_reis/europese_kaart

2. Mutas

Mutas is een intermutualistisch project van: de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en haar verbonden; het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en haar ziekenfondsen; de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant; de Landsbond van Liberale Mutualiteiten en haar ziekenfondsen; de Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen en haar ziekenfondsen;RailCare.
Voor dringende medische bijstand:Mutas kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 gecontacteerd worden. 
Bel voor bijstand naar volgende nummers: 
Leden van CM +32 2 272 09 00
Leden van de socialistische ziekenfondsen in Vlaanderen +32 2 272 08 80
Nederlandstalige leden van de socialistische ziekenfondsen in Brabant (FSMB): +32 2 272 08 80
Leden van Liberale Ziekenfonds +32 2 272 09 00
Leden van Neutrale Ziekenfonds +32 2 272 09 00
Leden van RailCare +32 2 272 09 00

Dienstverlening (wat?):
De alarmcentrale Mutas verleent medische bijstand aan de leden van de aangesloten ziekenfondsen en hun gezin op vakantie in het buitenland. De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze bijstand kunnen verschillen per ziekenfonds.
De dienstverlening bestaat ondermeer uit: advies en begeleiding van patiënt en gezin ter plaatse en van de familie in België; contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse; medische feedback bij de behandeling; versturen van de nodige documenten en betaling van de medische kosten indien nodig; organisatie van een repatriëring indien medisch noodzakelijk; bij overlijden: overbrengen van het stoffelijk overschot naar België.
Er wordt enkel bijstand verleend voor dringende en onvoorziene medische zorgen. Verloren bagage, huisdieren, autopech, repatriëring van je wagen … zijn niet in de bijstand opgenomen.

Wat is verzekerd?
De bijstand gebeurt op basis van de voorwaarden van de aanvullende verzekering van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent. Raadpleeg hiervoor je ziekenfonds.

Wanneer neem je contact?
Raadpleging van een geneesheer, wanneer je verzorging nodig hebt, bij opname in het ziekenhuis, bij andere medische interventies in het buitenland.

Feiten en voorbeelden:
Mutas helpt per jaar ongeveer 24.000 onfortuinlijke vakantiegangers met medische problemen. 50% van deze dossiers worden behandeld tijdens de schoolvakanties. Ongeveer 2.000 dossiers monden uit in een medische repatriëring. 80% van de dossiers komt uit de traditionele vakantielanden: Frankrijk, Spanje, Turkije, Oostenrijk, Italië, Marokko, Duitsland, Griekenland, Zwitserland en Nederland. Deze landen vormen de top 10 van de vakantielanden waar Mutas bijstand verleent. De overige 20% van de dossiers zijn gespreid over de hele wereld.
www.mutas.be

3. Reisverzekering

Een verzekering ‘bijstand voertuig’( pechverhelping), een bagageverzekering en een annuleringsverzekering zijn niet in voorgaande pakket inbegrepen. Daarom kun je die bij verschillende aanbieders apart verkrijgen. Soms is het interessanter een jaarlijkse polis reisbestand te nemen, zeker indien je meerdere keren per jaar op reis gaat. Bij sommige kredietkaarten zoals Visa of Mastercard heb je ook een gratis verzekering. Navraag bij je bank voor je een verzekering afsluit.
Opgelet: niettegenstaande alle verzekeringen reisbijstand overwegend dezelfde dekkingen aanbieden, kunnen er toch grote verschillen zijn met betrekking tot de hoogte van de dekkingen. Vergelijk daarom steeds de voorwaarden van de verschillende verzekeraars alvorens je een (online) reisbijstand afsluit. Op www.verzekeringen.be kun je vergelijken.

juni 2016

Copyright © Seniorama vzw