Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Blikvanger

1. Wanneer heb ik recht op een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering?
Op het moment van de aanvraag moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
· ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
· de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel wonen
· aangesloten zijn bij een zorgkas
· geen aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas
· voor residentiële zorg: effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening.

2. Wat is mantel- en thuiszorg?
Dit is de niet-medische hulp- en dienstverlening in de thuissituatie van de zorgbehoevende. Mantelzorg wil zeggen dat een meerderjarige persoon (buur, familielid, vriend ...) de zorgbehoevende op een niet-beroepsmatige basis helpt. Thuiszorg gebeurt door een professionele zorgverlener.

3. Wat is residentiële zorg?
Dit is de niet-medische dienstverlening tijdens het verblijf in een erkende residentiële voorziening (woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis).

4. Hoe bewijs ik dat ik zorgbehoevend ben?
Je zorgbehoevendheid moet je bewijzen aan de hand van een attest.
Voor mantel- en thuiszorg: de attesten worden afgeleverd door het ziekenfonds, dienst voor gezinszorg of thuisverpleging.
Voor residentiële zorg: verblijf je in een residentiële voorziening, dan moet je ons een verblijfsattest van deze instelling bezorgen. Je kunt dit attest aanvragen bij de residentiële voorziening of bij je ziekenfonds. Een attest op basis van de score op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag om tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting geldt eveneens als verblijfsattest.

5. Wanneer weet ik of mijn aanvraag is goedgekeurd?
De dossierbehandelaar onderzoekt uw aanvraag. Hij of zij probeert uw aanvraag binnen de 90 dagen te behandelen. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Indien je aanvraag onvolledig is, vragen wij schriftelijk de ontbrekende gegevens op.

6. Hoe wordt de vergoeding uitbetaald?
De vergoeding wordt door de Vlaamse Zorgkas op je bankrekening gestort.
De concrete uitbetaling door de Vlaamse Zorgkas gebeurt als volgt:
voor mantel- en thuiszorg: rond de 20ste dag van de maand
voor residentiële zorg: rond de 5de dag van de maand volgend op de maand waarop je recht hebt op een vergoeding.

7. Hoeveel bedraagt de vergoeding?
Zowel voor mantel- en thuiszorg als voor residentiële zorg is het bedrag momenteel € 130 /maand. 

februari 2016

Copyright © Seniorama vzw