Wij zijn er voor jou!

Welke documenten moet je bewaren en hoelang?

Loonfiches en pensioen
Je bent wettelijk niet verplicht uw maandelijkse loonbriefjes langer dan 10 jaar bij te houden. Het wordt wel ten zeerste aanbevolen de volgende documenten tot aan je pensioen te bewaren:
· jaarlijkse loonfiches
· het jaarlijks uittreksel van de Federale Pensioendienst (FPD) met uw loongegevens voor de pensioenberekening.

Fiscale documenten
Je moet een kopie van de belastingaangifte minstens 7 jaar lang bijhouden (tot het einde van het 7de jaar dat volgt op de belastbare periode). Die documenten moet je bijhouden voor een eventuele controle op de personenbelasting, vennootschapsbelasting of BTW.
Bepaalde documenten kunnen dienen als bewijsstuk bij je aangifte, bijvoorbeeld: loonfiches, boekhouding, facturen, attesten, bankdocumenten.

Facturen, kredieten en erelonen
Facturen houd je best bij als bewijs:
· dat je een bepaald product of dienst hebt betaald
· dat iemand je nog geld schuldig is
De Federale overheidsdienst Economie raadt je wel aan om al je facturen hoe dan ook 10 jaar te bewaren.
Hieronder vind je een overzicht van de bewaartermijnen voor facturen. Bepaalde perioden zijn bepaald op basis van gebruiken en gewoonten. Andere zijn bij wet vastgelegd.

1 maand: kastickets (kleine bedragen)
Omruiling wordt alleen aanvaard als je beschikt over het ticket, en dit binnen de 14 dagen na de aankoop (buiten de koopjesperiode en niet bij speciale acties)
Vergeet niet dat kastickets vaak het bewijs van aankoop kunnen leveren bij schade of diefstal van de aangekochte goederen

6 maanden
restaurant en/of hotelrekeningen

1 jaar
transportfacturen, deurwaarderskosten

2 jaar
aankoopfacturen en/of garantiebewijzen van electrische toestellen, meubels. De wettelijke garantietermijn bedraagt namelijk minimaal 2 jaar
Facturen en bewijs van betaling voor nutsvoorzieningen. Het gaat vooral over de facturen van, gas, water, elektriciteit, telefoon en gsm, internet, teledistributie
Medische kosten (betalingsbewijzen).

5 jaar
erelonen van advocaten, facturen en honoraria van notaris
bankdocumenten
kwitanties van hypothecaire leningen of kredieten
huur (contracten en betalingen)

10 jaar
facturen en contracten voor onroerende goederen, aannemers en architecten (bouwen en verbouwen)

Persoonlijke en familiale documenten
De volgende documenten moet je levenslang bewaren:
globaal medisch dossier
diploma’s en professionele titels
geboorte-, adoptie- en erkenningsakten
documenten met betrekking tot wettelijk samenwonen, samenlevingscontract, huwelijkscontract, trouwboekje of echtscheidingsvonnis
notariële akten
schenkingsakten
testamenten, documenten met betrekking tot nalatenschap

Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/boekhouding-belastingen-en-fisca...

juni 2018

Copyright © LDC Seniorama vzw