Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Als wij het over vrije tijd hebben, moeten we eerst bepalen wat vrije tijd eigenlijk is! Hoewel dit op het oog makkelijk lijkt, gaat het hier om een vrij complexe aangelegenheid, daar we het hier hebben over een zeer breed scala aan activiteiten en emoties.
Wat de een als een leuke vrijetijdsactiviteit ziet, bijvoorbeeld in de tuin werken, wordt door de ander als vervelend werk gezien.
De meeste mensen zien vrije tijd als speeltijd, omdat het kinderlijke vrolijkheid brengt en afleidt van de dagelijkse zorgen en stress. Een voorlopige definitie zou kunnen zijn: vrije tijd is die tijd dat iemand iets doet waar hij of zij zin in heeft en waar hij of zij plezier aan beleeft. Om dit enorm brede onderwerp af te bakenen, houden we ons hier bij drie aspecten van de vrije tijd, namelijk: tijd, specifieke activiteit en geestelijke gesteldheid.
Als we kijken naar het aspect tijd, kan vrije tijd gedefinieerd worden als die tijd waarin we geen verplichtingen hebben. Het is een tijd waarin we alleen zijn en helemaal zelf bepalen wat we doen. Alhoewel het zeker voordelen heeft om vrije tijd in zijn ‘tijdsfunctie’ te definiëren, blijft het toch nog vaag daar er niet wordt ingegaan op de verschillende soorten van vrijetijdsbesteding of in hoeverre je echt vrij bent van sociale verplichtingen.
Vrije tijd kan ook worden geïnterpreteerd als een specifieke actie welke resulteert in ‘verjonging’ en weer relaxed worden van een persoon. Als je op deze manier tegen vrije tijd aankijkt dan kom je op wat het gros van de mensen als vrijetijdsbesteding ziet.
De meest populaire activiteiten zijn: tv-kijken, sporten, erop uit trekken, lezen, naar de bioscoop gaan, muziek beluisteren en uitgaan. Deze activiteiten zorgen voor ontspanning van geest, lichaam of ziel, maar komen niet tegemoet aan de spirituele wensen van de persoon.
Als laatste kan vrije tijd ook gedefinieerd worden als een geesteshouding. Aristoteles heeft hiervoor de eerste aanzet gegeven, van waaruit het is uitgegroeid tot onze huidige definitie.
Vrije tijd wordt hierbij gezien als een vorm van zelf-meditatie en zelfverbetering. Vrije tijd is het hoogste goed van een mens omdat deze tijd noodzakelijk is voor zelfontwikkeling. Het dwingt ons een stap terug te doen uit de hectiek van alledag en om te kijken wat écht belangrijk is in het leven. Alleen zo kunnen we er achter komen welke delen van ons leven nog verbetering behoeven.
Toch laat ook deze visie, net als de tijd-definitie, teveel ruimte voor interpretatie.
Daar ieder van deze visies apart zo z’n mankementen heeft, geeft een combinatie ervan het beste beeld. De uiteindelijk beste definitie van vrije tijd is dan ook: iets dat een persoon kiest om te doen omdat hij of zij dat wil. Omdat hierin de keuze van het individu voorop staat, zorgt deze definitie van vrije tijd ervoor dat deze voor iedereen verschillend ingevuld kan worden.

februari 2016

Copyright © Seniorama vzw