Wij zijn er voor jou!

Seniorama is een Leuvense sociale pluralistische beweging met bijzondere maar niet uitsluitende aandacht voor de positie van de ouderen in de maatschappij.
De  werking omvat dienstverlenende en socio-culturele activiteiten waarmee Seniorama een sociale mix aan doelgroepen wil bereiken en waar ontmoeting en sociale contacten een centrale rol innemen.
Seniorama wil hulp en activiteiten ontwikkelen die bijdragen tot meer zelfstandigheid en deze actief aanbieden aan zorgbehoevende personen en allen die erbij betrokken zijn.
Zo kan men bij Seniorama terecht voor aanvullende ondersteuning bij oppas- en gezelschap, buurt- en boodschappendienst, informatie over thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen.
Met haar socio-culturele activiteiten biedt Seniorama de actieve ouderen de mogelijkheid om zich in een vriendschappelijke sfeer te vormen en te ontplooien via cursussen, lezingen, uitstappen, ontspanning en sport.
Seniorama bestaat dankzij een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die worden ondersteund door beroepskrachten. Seniorama wil dan ook al haar vrijwilligers optimale participatie- en ontplooiingskansen aanbieden.
Om haar doel optimaal te bereiken streeft Seniorama naar overleg en samenwerking met andere organisaties, diensten en officiële instanties.

Copyright © Seniorama vzw