Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

3 oktober

De mensaap en het eeuwig leven?

Roger Lenaers, jezuïet en publicist


7 november

Een nieuw denken: missie, ontwikkelingssamenwerking en wereldsolidariteit?

Jan Dumon, priester, em. secretaris-generaal bij de Pauselijke Missiewerken Rome


5 december

Wat goeds uit de psychiatrie? Spiegel voor zingevingsvragen?

Katrien Cornette, pastor Sint-Camillus Bierbeek


6 februari

Kan oorlog rechtvaardig zijn? Vredesopbouw?

Dr. Johan Verstraeten, prof. Faculteit Theologie en Religiewetenschappen


6 maart

Leren samenleven met diversiteit! Er is geen menselijke weg terug!

Khadija Asnag, Agentschap Integratie en Inburgering Vlaams-Brabant

Copyright © Seniorama vzw