Wij zijn er voor jou!

2 oktober

De vrolijke atheïst

Jean-Paul Van Bendegem, doctor in de wijsbegeerte


6 november

Het kwetsbare gelaat van de ander

Roger Burggraeve, Prof. Em. KU Leuven


4 december

Psychiatrie en geloof: een turbulent huwelijk?

Stephan Claes, Prof. KU Leuven, psychiater


5 februari 2018

Luther, rebel en profeet!

Marcel Gielis, Prof. KU Leuven


 5 maart 2018

Een verrassende kijk op de vrouw!

Toon Goossens, huisarts

Copyright © Seniorama vzw