Wij zijn er voor jou!

16 oktober

Molenbeek: ervaringen in een multiculturele omgeving

Hans Vandecandelaere, auteur


20 november

Jusitiebeleid en ervaringen van een vrederechter

Martine Mosselmans, vrederechter bij vredegerecht Brussel


18 december

Nederland nog altijd gidsland?

Sabine Vandeputte, VRT-journaliste


15 januari 2018

De toekomst van Afrika

Kris Smet


19 februari 2018

Blijft ons sociaal gezondheidsbeleid betaalbaar?

Marc Justaert, voormalig voorzitter CM


19 maart 2018

Hebben ouderen voldoende vrije tijd? Ontwikkelingen in de tijdsbesteding van senioren

Ignace Glorieux, Prof. Vrije Universiteit Brussel


16 april 2018

De toestand van de natie. België aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen

Rik Van Cauwelaert, journalist

Copyright © Seniorama vzw