Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Oude fiets.jpg

Goed voor de lichamelijke en geestelijke conditie. Je komt met eigen spierkracht op ongekende plaatsen.
Voor fietsen moet niet op voorhand ingeschreven worden

Dinsdag:
Om de veertien dagen een vlakke fietstocht met vertrek om 13.30 u. aan Parkpoort te Leuven (+ 40 km) of om 14 u. aan Wijgmaalbrug (+ 25 km).

Donderdag:
Om de veertien dagen een tocht van + 40 km met hellingenVertrek om 13.30 u. aan Parkpoort te Leuven (niet aan Wijgmaalbrug!). 

Dagtochten:
Van april tot begin oktober worden er dagtochten ingerichtWanneer een dagtocht en een namiddagrit samenvallen, is er geen namiddagrit

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkomVoorzie je van een reserve binnenband en herstellingsmateriaal.
De verzekering voor leden bedraagt € 5 en voor niet-leden € 10 en is verplicht.
Wie graag op een andere plaats dan de vertrekplaats wenst aan te sluiten of bij twijfelachtig weer wil weten of de fietstocht doorgaatgelieve contact te nemen met de gids.
BelangrijkKom steeds op tijd naar de startplaats want we vertrekken stipt!  

Wegcode voor fietsers in groep.

De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en ze mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven en vergezeld worden door wegkapiteinsWij gaanindien de groep te groot is, van deze regel gebruik makenDus als de wegkapiteins op de rijbaan fietsenmoet iedereen ook volgen op de rijbaan.

Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggenterwijl de groep oversteekt. Men moet steeds wachten tot de wegkapiteins het sein geven.

Gelieve ook de volgorde te respectereneerst de wegkapitein(s), dan de gids van dienstvervolgens alle anderen, met maximum 2 naast elkaar, met als laatste een wegkapiteinBij hellingen mag men op eigen tempo naar boven fietsen maar boven steeds wachten om de volgorde terug te herstellen.

Josée, Guy. 

 

 

 

 

Copyright © Seniorama vzw