Wij zijn er voor jou!

fietsen.jpg 

Goed voor de lichamelijke en geestelijke conditie. Je komt met eigen spierkracht op ongekende plaatsen.
Voor fietsen moet niet op voorhand ingeschreven worden

Dinsdag:
Om de veertien dagen een vlakke fietstocht met vertrek om 13.30 u. aan Parkpoort te Leuven (+ 40 km) of om 14 u. aan Wijgmaalbrug (+ 25 km).

Donderdag:
Om de veertien dagen een tocht van + 40 km met hellingenVertrek om 13.30 u. aan Parkpoort te Leuven (niet aan Wijgmaalbrug!). 

Dagtochten:
Van april tot begin oktober worden er dagtochten ingerichtWanneer een dagtocht en een namiddagrit samenvallen, is er geen namiddagrit

Iedereen met een fiets met goede banden en remmen is welkomVoorzie je van een reserve binnenband en herstellingsmateriaal.
Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: € 5 voor leden en € 10 voor niet-leden.
Wie graag op een andere plaats dan de vertrekplaats wenst aan te sluiten of bij twijfelachtig weer wil weten of de fietstocht doorgaatgelieve contact te nemen met de gids.
BelangrijkKom steeds op tijd naar de startplaats want we vertrekken stipt!  

Wegcode voor fietsers in groep

Wielertoeristen die in een groep van minimum 15 tot maximum 50 deelnemers rijden,
zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen met twee naast elkaar op de rijbaan op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven en vergezeld worden door wegkapiteins.

Wij gaan, indien de groep te groot is en het fietspad slecht onderhouden is, van deze regel gebruik maken. Dus als de wegkapiteins op de rijbaan fietsen, moet iedereen ook volgen op de rijbaan. Wie toch op het fietspad blijft fietsen is dan geen lid meer van de groep en ook niet verzekerd. Bijkomende bemerking: wij zijn bv. met 18 fietsers en 4 ervan fietsen toch op het fietspad, gevolg: de groep op de rijbaan is te klein, ze zijn maar met 14, dus iedereen is in fout.

Op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, terwijl de groep oversteekt. Je moet  wachten tot de wegkapitein het sein geeft. Ook bij het veranderen van rijrichting, steeds wachten op het sein van één der wegkapiteins.

Gelieve ook de volgorde te respecteren: eerst komt de wegkapitein(s), dan de gids van dienst, vervolgens alle anderen, die maximum met 2 naast elkaar rijden, als laatste volgt er weer een wegkapitein. Bij hellingen mag je op eigen tempo naar boven fietsen, maar boven moet je steeds wachten om de volgorde te herstellen.

 

 

 

 

 

Copyright © Seniorama vzw