Wij zijn er voor jou!

    Prev 10-03-2015 (15).jpg

Meer en meer wetenschappelijke studies tonen aan hoe belangrijk het is om in beweging te blijvenzowel voor het lichamelijke als het psychische welzijn.
Het is duidelijk geworden dat specifieke oefentherapie een adequaat middel en een goede preventie zijn tegen klachten en osteoporose, lage rug- en nekklachten, schouderverstijving, duizeligheid, incontinentieevenwichtsstoornissen met vallen als gevolgzelfs psychisch onbehagen.
Door trainingstherapie bestaande uit stabilisatieoefeningen voor rug en nekmobilisatieoefeningen voor de schoudersevenwichtsoefeningencoördinatieoefeningenversterking van buik– en bodembekkenspieren
beogen we een totaal-bewegingstherapie die een hogere preventie creëert tegen ouderdomsklachten.

Preventieoefeningen - groep 1 - reeks 2
volzet.jpg
Code: Prev 1-2
St.-Jozef - dinsdag van 9 tot 10 u.
Lesgever: Sofie Cornille
    

Preventieoefeningen - groep 2 - reeks 2
volzet.jpg
Code: Prev 2-2
St.-Jozef - dinsdag van 10 tot 11 u.
Lesgever: Sofie Cornille
 

Preventieoefeningen - groep 3 - reeks 2
volzet.jpg   
Code: Prev 3-2                                            
St.-Jozef - dinsdag van 11 tot 12 u.
Lesgever: Sofie Cornille
 

Preventieoefeningen - groep 4 - reeks 2
Code: Prev 4-2
St.-Jozef - dinsdag van 12 tot 13 u.
Lesgever: Sofie Cornille
 

Preventieoefeningen in juni 2017
Code: Plus-Prev 1   
St.-Jozef - dinsdag van 9 tot 10 u.             
Aantal lessen: 3 
Data: 6 - 13 - 20 juni 2017
Prijs: € 21
Lesgever: Sofie Cornille

Code: Plus-Prev 2
volzet.jpg
St.-Jozef - dinsdag van 10 tot 11 u.             
Aantal lessen: 3 
Data: 6 - 13 - 20 juni 2017
Prijs: € 21
Lesgever: Sofie Cornille

Copyright © Seniorama vzw