Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

    Prev 10-03-2015 (15).jpg

Meer en meer wetenschappelijke studies tonen aan hoe belangrijk het is om in beweging te blijvenzowel voor het lichamelijke als het psychische welzijn.
Het is duidelijk geworden dat specifieke oefentherapie een adequaat middel en een goede preventie zijn tegen klachten en osteoporose, lage rug- en nekklachten, schouderverstijving, duizeligheid, incontinentieevenwichtsstoornissen met vallen als gevolgzelfs psychisch onbehagen.
Door trainingstherapie bestaande uit stabilisatieoefeningen voor rug en nekmobilisatieoefeningen voor de schoudersevenwichtsoefeningencoördinatieoefeningenversterking van buik– en bodembekkenspieren
beogen we een totaal-bewegingstherapie die een hogere preventie creëert tegen ouderdomsklachten.

Preventieoefeningen - groep 1 - reeks 1
Code: Prev 1-1    volzet.jpg
St.-Jozef - dinsdag van 9 tot 10 u.
1ste les: 5 september
Aantal lessen: 18
Prijs: € 126 - leden: € 108

Lesgever: Sofie Cornille
    

Preventieoefeningen - groep 2 - reeks 1
Code: Prev 2-1    volzet.jpg
St.-Jozef - dinsdag van 10 tot 11 u.
1ste les: 5 september
Aantal lessen: 18
Prijs: € 126 - leden: € 108
Lesgever: Sofie Cornille
 

Preventieoefeningen - groep 3 - reeks 1 
Code: Prev 3-1    volzet.jpg                                           
St.-Jozef - dinsdag van 11 tot 12 u.
1ste les: 5 september
Aantal lessen: 18
Prijs: € 126 - leden: € 108
Lesgever: Sofie Cornille

Preventieoefeningen - groep 4 - reeks 1
Code: Prev 4-1
St.-Jozef - dinsdag van 12 tot 13 u.
1ste les: 5 september
Aantal lessen: 18
Prijs: € 126 - leden: € 108
Lesgever: Sofie Cornille

Copyright © Seniorama vzw