Wij zijn er voor jou!

    Prev 10-03-2015 (15).jpg

Meer en meer wetenschappelijke studies tonen aan hoe belangrijk het is om in beweging te blijvenzowel voor het lichamelijke als het psychische welzijn.
Het is duidelijk geworden dat specifieke oefentherapie een adequaat middel en een goede preventie zijn tegen klachten en osteoporose, lage rug- en nekklachten, schouderverstijving, duizeligheid, incontinentieevenwichtsstoornissen met vallen als gevolgzelfs psychisch onbehagen.
Door trainingstherapie bestaande uit stabilisatieoefeningen voor rug en nekmobilisatieoefeningen voor de schoudersevenwichtsoefeningencoördinatieoefeningenversterking van buik– en bodembekkenspieren
beogen we een totaal-bewegingstherapie die een hogere preventie creëert tegen ouderdomsklachten.

Preventieoefeningen - groep 1 - reeks 2
Code: Prev 1-2    volzet.jpg    
St.-Jozef - dinsdag van 9 tot 10 u.
Aantal lessen: 12
Prijs: € 84 - leden: € 72

Lesgever: Sofie Cornille
    

Preventieoefeningen - groep 2 - reeks 2
Code: Prev 2-2    volzet.jpg    
St.-Jozef - dinsdag van 10 tot 11 u.
Aantal lessen: 12
Prijs: € 84 - leden: € 72

Lesgever: Sofie Cornille

Preventieoefeningen - groep 3 - reeks 2 
Code: Prev 3-2    volzet.jpg                                              
St.-Jozef - dinsdag van 11 tot 12 u.
Aantal lessen: 12
Prijs: € 84 - leden: € 72

Lesgever: Sofie Cornille

Preventieoefeningen - groep 4 - reeks 2
Code: Prev 4-2    
St.-Jozef - dinsdag van 12 tot 13 u.
Aantal lessen: 12
Prijs: € 84 - leden: € 72

Lesgever: Sofie Cornille
 

Preventieoefeningen in juni 2018

Plus - Prev 1
St.-Jozef - dinsdag om 9 u.
Data: 5 en 12 juni 2018
Prijs: € 14
Lesgever: Sofie Cornille

Plus - Prev 2
St.-Jozef - dinsdag om 10 u.
Data: 5 en 12 juni 2018
Prijs: € 14
Lesgever: Sofie Cornille

Copyright © Seniorama vzw