Wij zijn er voor jou!

Brussel, Loge en migratie

Donderdag 14 december en dinsdag 23 januari

We nemen de trein naar Brussel-Centraal, dat is de snelste manier om in hartje Brussel te geraken. Ons eerste bezoek wordt het museum en de Tempel van de loge te Brussel (het Grootoosten van België), in de Lakenstraat. De loge is voor de meesten van ons een genootschap dat gehuld is in mist en misterie. Met dit bezoek willen we de sluier even oplichten. Vrijmetselarij mag men niet vergelijken met een godsdienst of politieke beweging: het is geen leer of doctrine. Vrijmetselaar zijn betekent in de eerste plaats erkenning door andere vrijmetselaars op grond van eeuwenoude tradities rond inwijdingen en symbolen. De vrijheid van spreken en denken in de loge is slechts verzekerd door onze gesprekken discreet te houden, zij zijn geen geheim genootschap. We verbergen zich niet maar bekeren en werven ook niet. Het museum en de Tempel zijn gehuisvest in de Lakenstraat te Brussel, op wandelafstand van het centraal station, we voorzien hiervoor een half uur (1,2 km).

We eten om 12.30 in de buurt van de gekende Catarinakerk te Brussel, een buurt gekend voor zijn restaurants.Aansluitend starten we een wandeling in Brussel, de stad met het hoogste aantal migranten van België. Veel van hen hebben het moeilijk om rond te komen, om zeer uiteenlopende redenen. De organisatie ‘Tochten van Hoop’, gelinkt aan de gekende Begijnhofkerk, wil de vele interessante sociale initiatieven laten zien, die ontstaan in achtergestelde wijken. De actie rond de Begijnhofkerk bundelt idealisme en goede wil om een antwoord te vinden op heel wat problemen: een ernstige armoede-problematiek, een hoge werkloosheid, een toenemende eenzaamheid …
De tocht die we zullen maken kreeg de titel: Zeven werken van barmhartigheid. Barmhartigheid: een ‘oude’ benaming, maar met een ‘moderne’ inzet. De hongerigen te eten geven, de zieken bezoeken, de doden begraven, de dorstigen laven … Heel wat dienstverlenende organisaties willen op een actuele manier de noden van alle tijden verhelpen. Ze geven niet alleen een persoonlijke begeleiding aan mensen die in een moeilijke situatie zitten, maar zoeken ook naar lange termijnoplossingen en structurele antwoorden.

De tocht eindigt in de buurt van een station in Brussel en daar nemen we dan de trein terug huiswaarts. Wie wil kan nog wat napraten vooraleer de trein op te stappen.

Vertrek: met de trein van 9.04 uur in het station Leuven, samenkomst 8.50 uur in tickethal. Iedereen neemt zelf zijn vervoerbewijs voor de trein.

Prijs: € 50 - leden € 42.

Ga je mee?
schrijf dan in vóór 8 december.
Mail naar daguitstap@seniorama.be of telefoneer naar 016 22 20 14 (onthaal Seniorama). Vermeld steeds naam, lidnummer en GSM of telefoonnummer van deelnemer(s).

Betalen: na inschrijving doe je liefst per overschrijving op het rekeningnummer van Seniorama:  BE32 7364 0304 8202, mededeling: ‘Dagdec’ + naam + GSM + lidnummer van deelnemers.

Info: tot 1 uur vóór vertrek: Mark Van den Bosch 0498 39 88 70.

Copyright © Seniorama vzw