Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Blikvanger

Turnhout

Dinsdag 21 november

Rond 9.45 u. rijden we de Grote Markt in Turnhout op en genieten er van een tas koffie.
Ons eerste bezoek wordt het Meduceum: ‘Medisch Educatief Museum’, dat werd opgericht ter nagedachtenis van dokter Paul Janssen. Het belang van deze wereldburger en zijn team voor de geneeskunde op farmaceutisch gebied wordt uiteengezet. Samen met zijn team heeft Paul Janssen net geen 100 nieuwe medicijnen uitgevonden die over de ganse wereld miljoenen mensenlevens redden en die ook in de dieren- en plantengeneeskunde voor alom geroemde genezingen zorgden.De tentoonstelling van medisch en verpleegkundig materiaal toont de evolutie van de zorg voor zieken in Turnhout. Gasthuiszuster Alena verzamelde tijdens haar loopbaan medisch materiaal uit het Sint-Elisabethziekenhuis. Materiaal dat in de periode van 1875 tot vandaag sterk evolueerde.
Om 12.30 u. schuiven we aan tafel voor de lunch in Brasserie Tamboerke op de Grote Markt.
Om 14.30 u. starten we dan met een ‘historische wandeling’ door Turnout. Aan de eeuwenoude gebouwen, zoals sommige kerken en het kasteel van de Hertogen van Brabant, kennen we de welvaart van deze stad in de 16e eeuw. Zoals ook in Antwerpen vluchtten veel inwoners naar Nederland omwille van de Inquisitie en bleef de stad verarmd achter.  In 1830 werd België onafhankelijk, en Turnhout viel net onder de nieuwe grens met Nederland. De gids zal ons op levendige wijze de geschiedenis schetsen van deze stad, die nu wereldwijd gekend is voor het drukken van speelkaarten en het bedrijf Janssen Pharmaceutica. Ook enkele romantische plekjes waar de geschiedenis van de stad nog echt voelbaar is zullen de revue passeren.
Rond 17 u. verlaten we Turnhout en als het verkeer meezit zijn we in Leuven voor 18.30 u.

Vertrek: 8.15 u. Diestse Poort (nabij station Leuven).

Prijs: € 55, leden € 50.

Ga je mee?
schrijf dan in vóór 11 november.
Mail naar daguitstap@seniorama.be of telefoneer naar
016 22 20 14 (onthaal Seniorama)
Vermeld steeds naam, lidnummer en GSM of telefoonnummer van deelnemer(s).
Betalen: na inschrijving doe je liefst per overschrijving op het rekeningnummer van Seniorama:BE320304 8202
Mededeling: ‘Dagnov’ + naam + GSM + lidnummer van deelnemers
Info  tot 1 uur vóór vertrek: Mark Van den Bosch op 0498 39 88 70.

Copyright © Seniorama vzw