Wij zijn er voor jou!

Mechelen: Roep om rechtvaardigheid – Hof Van Busleyden

Naar aanleiding van het stadsfestival OP RECHT

Zaterdag 24 maart

Mechelen zal het Museum Hof van Busleyden onderdak bieden aan de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid, Kunst en Rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden’. Het is tegelijk de openingstentoonstelling voor het museum en het sluitstuk van het stadsfestival. Een gids neemt ons mee doorheen de 3 thema’s van de internationale tentoonstelling met topwerken uit binnen- en buitenland.
Het Museum het Hof van Busleyden is een Bourgondisch stadspaleis uit de 16de eeuw dat gerenoveerd is met een dubbele opdracht. Enerzijds zal worden ingezoomd op de geschiedenis van Mechelen als Europese hoofdstad in de Bourgondische periode. Anderzijds wordt die rijke geschiedenis in relatie gebracht met de stad die Mechelen vandaag is.
De voormalige woning van Hiëronymus van Busleyden, humanist, kunstverzamelaar en vriend van Erasmus is de plek bij uitstek om de fascinerende verhouding tussen kunst en rechtspraak in de kunst uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw onder de loep te nemen. En zo haar relevantie voor onze moderne tijd te ontsluieren.
Roep om rechtvaardigheid wil de rijke en fascinerende wisselwerking belichten tussen kunst, de praktijk van de rechtspraak en het idee van rechtvaardigheid in de gebieden die onder de jurisdictie van de Grote Raad van Mechelen hebben gestaan tijdens de hoogdagen van deze instelling, namelijk van het midden van de vijftiende tot het midden van de zeventiende eeuw. Een groot aantal Nederlandse vorstendommen werd tijdens deze periode verenigd door de hertogen van Bourgondië. Vervolgens gingen de Nederlanden deel uitmaken van een absolutistisch bestuurd wereldrijk onder keizer Karel V. Als gevolg van de Reformatie en de Opstand tegen Spanje viel de regio uiteen in twee delen, die zich vervolgens ontwikkelden tot twee aparte politieke entiteiten.
De tentoonstelling is opgebouwd rond drie thema's: 'rechtvaardigheid', 'rechtspraak' en 'onrecht'. Kunstwerken uit de Nederlanden over recht en rechtvaardigheid worden bij elkaar geplaatst en gesitueerd tegen de juridische, historische en culturele achtergrond waarin ze zijn ontstaan. Tegelijk wil de expo aantonen hoe deze kunstwerken op een krachtige manier een van de meest universele menselijke verlangens zichtbaar hebben gemaakt: het streven naar rechtvaardigheid en de complexe confrontatie daarvan met de werkelijkheid.
Op Roep om Rechtvaardigheid zullen prestigieuze topwerken te zien zijn van onder andere Quinten Metsys, Maarten van Heemskerck, Pieter Bruegel de Oude, Maerten de Vos, Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Philippe de Champaigne. Deze worden uitgeleend door musea als het Prado en het Patrimonio Nacional in Madrid, de Gemäldegalerie in Berlijn, het Ashmolean museum in Oxford en nationale en internationale privéverzamelingen. In Museum Hof van Busleyden herbeleef je de Bourgondische Nederlanden in een statig 16e eeuws stadspaleis en kom je oog in oog te staan met historische topstukken. Tegelijkertijd ontdek je hoe de invloed van de Mechelse hofcultuur doorleeft in een bruisende hedendaagse stad.

Vertrek: Leuven station met de trein van 13.36 u. naar Mechelen.

Samenkomst: in de lokettenhal van het station van Leuven om 13 u.

Maximum aantal inschrijvingen: 15 personen

Prijs: € 20 - leden: € 18. Iedereen neemt zijn individueel vervoerbewijs voor de trein.

Ga je mee?
Schrijf dan in vóór 12 maart. Mail naar weekeindekriebels @seniorama of telefoneer naar het onthaal van Seniorama 016 22 20 14. Vermeld steeds naam, lidnummer en GSM of telefoonnummer van deelnemer(s).

Betalen: na inschrijving liefst per overschrijving op het rekeningnummer van Seniorama:  BE32 7364 0304 8202, mededeling: ‘Wemaa’ + naam + GSM + lidnummer van deelnemers. 

Roep_om_rechtvaardigheid[1].jpg 

Copyright © Seniorama vzw