Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Expo: De Islam, dit is ook onze geschiedenis Vanderborght - Brussel

Zaterdag 9 december

Een tiental minuten stappen vanuit het Centraal Station te Brussel ligt het Vanderborghtgebouw. Oorspronkelijk was dit een meubelwinkel die werd opgericht tussen 1932 en 1935. Dit statige gebouw is een prachtig voorbeeld van architecturaal Modernisme en was jaren eigendom van de Dexia bank. Nu is het in het bezit van de stad Brussel en fungeert het regelmatig als gastheer voor tentoonstellingen. We bezoeken hier de beschavingstentoonstelling ‘Islam, dit is ook onze geschiedenis!’.

De tentoonstelling toont de sporen van de islamitische beschaving die dertien eeuwen lang aanwezig was op Europese bodem. Het is dus geen tentoonstelling over de islamitische religie. Ze beperkt zich ook niet tot de islam in Europa vandaag, maar het onderwerp komt uiteraard wel aan bod. De islamitische aanwezigheid op het Europese continent wordt opgedeeld in drie erfenissen die hun sporen hebben nagelaten. Die erfenissen bestrijken de verschillende historische periodes en geografische gebieden, al zijn er  overlappingen of snijvlakken.

De Arabische erfenis: de islamitische verovering van Spanje in 711 vestigde de Islam acht eeuwen lang in West-Europa. Hij drukte een diepgaande en blijvende stempel op alle kennisdomeinen.

De Ottomaanse erfenis: vanaf de 14de eeuw verdeelde de Ottomaanse verovering van de Balkan Europa in een christelijk Europa, waar zo goed als geen moslims meer waren, en een Ottomaans Europa dat werd gedomineerd door de islamitische macht, maar grotendeels bevolkt door christenen.

De koloniale erfenis: in de 19de eeuw en aan het begin van de 20ste eeuw trok het Ottomaanse rijk zich overal terug en werd het vervangen door de Europese mogendheden. Maar die moesten op hun beurt wijken voor de roep om onafhankelijkheid van de autochtone volkeren. Ook de dekolonisatie van deze vaak islamitische volkeren liet haar sporen na in Europa.

Bovenop deze drie erfenissen is er een ruimte gewijd aan de hedendaagse tijd. Daarom zijn er kunstwerken te zien die gegroepeerd zijn volgens vijf hoofdthema’s die het patroon schetsen van de relaties tussen moslims en niet-moslims in het hedendaagse Europa. Ze dienen niet als ‘illustratie’ van de thema’s, noch als ‘verklaring’ en nog minder om hun waarheid te verkondigen of een oplossing te vinden. Maar in ieder geval om een vraag op te werpen.

Vertrek: Leuven station met de trein van 13.34 u. naar Brussel. Samenkomst in de lokettenhal van het station van Leuven om 13 u. Iedereen neemt zijn individueel vervoerbewijs voor de trein. Rugzakken zijn niet toegelaten op de tentoonstelling.

Maximum aantal inschrijvingen: 20 personen

Prijs:€ 24 - leden: € 22

Ga je mee?
Inschrijven en betalen tot maandag 4 december op het onthaal van Seniorama 016 22 20 14 of weekeindekriebels@seniorama.be code: Wedec

Betaling:
Op het onthaal van Seniorama contant of met bancontact, of via overschrijving, onmiddellijk na inschrijving op het rekeningnummer BE32 7364 0304 8202.

Info: onthaal Seniorama.

Copyright © Seniorama vzw