Wij zijn er voor jou!

Huidige toestand (tot einde 2017)
Je geeft het bewijs van elektronisch voorschrift af in de apotheek. Als je arts je geneesmiddelen al in 2017 elektronisch voorschrijft, dan geeft hij je geen papieren voorschrift meer, maar een bewijs van elektronisch voorschrift. Geef dat bewijs van voorschrift aan de apotheker. Hij scant de streepjescode en heeft zo toegang tot je elektronisch voorschrift.

En het klassieke papieren voorschrift?
Het elektronisch voorschrift wordt gestimuleerd maar er wijzigt niets voor het gewone papieren voorschrift: het blijft tot eind 2017 nog geldig.

Vanaf 1 januari 2018
Zal het elektronisch voorschrift de regel zijn. 
In 2018 zal het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen zich veralgemenen en het papieren voorschrift vervangen. Voor de occasionele voorschrijvers worden oplossingen voorzien om elektronisch voor te schrijven. Het papieren voorschrift blijft nog mogelijk in noodgevallen.
Zal het bewijs verdwijnen.
Geleidelijk aan zal ook het bewijs van voorschrift verdwijnen. Op dat ogenblik zal de apotheker je rijks- registernummer op je elektronisch identiteitsbewijs (elektronische identiteitskaart, Kids-ID, ISI+) lezen om toegang te krijgen tot het elektronisch voorschrift.

! Wees gerust: Je arts en je apotheker zullen je ook nog duidelijke en nuttige informatie geven voor een correcte inname van je geneesmiddelen.

Waarom een elektronisch voorschrift?
Het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen heeft heel wat voordelen:
· Vanaf het opstarten van een medicamenteuze behandeling wordt de informatie digitaal gedeeld onder de betrokken zorgverleners.
· Dankzij de voorschriftsoftware van de arts krijgt de apotheker een duidelijk & volledig voorschrift.
· Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de arts en de apotheker omdat er minder fouten zijn als gevolg van een gebrekkige leesbaarheid.
· Het legt fraude aan banden dankzij de unieke streepjescode: gedaan met kopieën en voorschriften die verschillende keren worden aangeboden.
· Het verleent de arts toegang tot een databank van geneesmiddelen die altijd up-to-date is.

Meer informatie over het elektronisch voorschrift?
· Aarzel niet om erover te praten met je arts, apotheker of ziekenfonds.
· Je kunt ook uw vragen via e-mail versturen naar: secr-farbel@riziv.fgov.be
· Je kunt ook de website raadplegen: www.riziv.be; thema verzorging: kosten en terugbetaling

Bron: fgov volksgezondheid

november 2017

Copyright © Seniorama vzw