Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Iedere wilsbekwame Belg kan beslissen om zijn lichaam of delen ervan na zijn dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is noodzakelijk voor de vorming van toekomstige artsen en voor onderzoek naar nieuwe technieken en medische behandelingen.
Je neemt contact met de medische faculteit van een universiteit naar keuze (zie lijst van de medische faculteiten op de website www.leiflijn.be).
Hier krijg je inlichtingen over wat je moet doen en ontvang je een document (testament) - als voorbeeld - om te kunnen overgaan tot de schenking. 
Dit testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker. Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam moet gebeuren (begrafenis of crematie, samen met de familie of in anonimiteit). Je krijgt vervolgens een kopie van je testament, dat je aan een vertrouwenspersoon overdraagt, en een kaartje dat je bij je identiteitskaart bewaart. Na het overlijden moet een begrafenisondernemer het lichaam ophalen en bezorgen aan de universiteit.
Na een periode van onbepaalde duur, meestal 1 tot 2 jaar, zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven, rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene.
De universiteiten betalen nooit om een lichaam te verkrijgen.
Alle kosten verbonden aan het overlijden en het vervoer door de begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie of de erfgenamen. Sommige universiteiten zorgen tevens voor de begrafenis.
De universiteiten kunnen in sommige gevallen een lichaam ook weigeren.

Voor Leuven en omgeving kun je de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) contacteren:
Vesaliusinstiituut  - Vaardigheidscentrum Anatomie
Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven
Tel 016 33 66 81
www.med.kuleuven.be/anatomie

De lijst van alle medische faculteiten vind je op de website van ‘Levenseinde Informatieforum’
www.leif.be
Tel 078 15 11 55 alle werkdagen bereikbaar tussen 9 en 17 uur.
Mail leiflijn@skynet.be

mei 2016

Copyright © Seniorama vzw