Wij zijn er voor jou!

Omschrijving
Een expertisecentrum heeft tot doel acties te ontwikkelen die de zorg voor dementerende personen en hun omgeving ondersteunen zoals informatieverstrekking, adviesverstrekking en ondersteuning, sensibilisering, vorming en deskundigheidsbevordering, concept-en methodiekontwikkeling, studie en signaalfunctie. Dit gebeurt in samenwerking en in afstemming met de betrokken dementerende personen, mantelzorgers en vrijwilligers. Expertisecentra worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

U kan het expertisecentrum bereiken op het volgende adres:
Memo - Vlaams Brabant (arrondissement Leuven) Wingerdstraat 14, 3000 Leuven
Tel. 016 50 29 06
Email: memo@dementie.be
www.dementie.be

Praatcafés 
Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van een personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Ook personen met dementie kunnen aanwezig zijn. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij, vrij en gratis toegankelijk. In het praatcafé wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten van dementie. Hierna volgt een gedachtewisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er wordt gestreefd naar een zo informeel mogelijke sfeer. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan echter ook. Achteraf kan je onderling verder een praatje maken over ernstige of minder ernstige dingen. Om iedereen in de provincie de kans te geven zo dicht mogelijk in zijn of haar buurt naar een praatcafé dementie te komen, hebben een veertigtal organisaties en diensten de handen in elkaar geslagen. Als resultaat hiervan worden er op achttien verschillende plaatsen praatcafés dementie georganiseerd.
Naast deze praatcafés wordt er in Leuven ook een tweemaandelijks praatcafé jongdementie georganiseerd. Dit praatcafé jongdementie richt zich uitsluitend naar familieleden en kennissen van een persoon die op jongere leeftijd (-65 jaar) lijdt, en personen met jongdementie zelf.

Praatcafé dementie Leuven
Data, thema’s en sprekers: 
donderdag 15 maart: ‘nieuwe behandeling en medicatie voor ziekte van Alzheimer?’, door dr. Satya Buggenhout, gerontopsychiater.
Locatie: WZC Dijlehof (feestzaal), Minderbroedersstraat 9b, 3000 Leuven (parking via P.Damiaanplein.
dinsdag 24 april: ‘autorijden en dementie’, door Jan Versijpt, neuroloog UZ Brussel.
Locatie: Lokaal Dienstencentrum Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven.
dinsdag 16 oktober: ‘comfortzorg en aangepaste kledij voor personen met dementie (met demo van de verschillende mogelijkheden voor aangepaste kledij)’, door Nikki Dehennin en Lieve Verhavert, referentiepersonen dementie Zorg Leuven.
Locatie: Zorgsite Edouard Remy, Vesaliusstraat 10, 3000 Leuven (zaal De Pintelier).
Beginuur: telkens om 19.30 u.

Praatcafé dementie Bertem/Herent
Data, thema’s en sprekers:
maandag 12 maart: ‘Wat is dementie?’, door Liliane Esselens, referentiepersoon dementie.
Locatie: LDC d’Ontmoeting, Mechelsesteenweg 485, 3020 Herent (ingang via Van Bladelstraat).
dinsdag 15 mei: ‘Emoties en veranderde relaties bij dementie’, door Sara Mahieu, psychologe.
Locatie: WZC Bethlehem, Wilselsesteenweg 70, 3020 Herent.
donderdag 27 september: ‘Vroegtijdige zorgplanning en dementie’, door Kathleen Sterckx, referentiepersoon palliatieve zorg.
Locatie: WZC St Bernardus, Egenhovenstraat 22, 3060 Bertem.
donderdag 22 november: ‘Omgaan met dementie’, door Elyn Smets, klinisch psycholoog en Jenny Renders, referentiepersoon dementie.
Locatie: WZC St Bernardus, Egenhovenstraat 22, 3060 Bertem.
Beginuur: 19.30 u., deuren open om 19 u.

Meer info?
Sabien.Soetaert@wzcbethlehem.be
Lydia.Leys@sociaalhuisherent.be
psycholooghilde@stbernardus.be

maart 2018

Copyright © LDC Seniorama vzw