Wij zijn er voor jou!

Het succes vorig seizoen van de themacursus ‘Migratie’ heeft er ons toe aangezet om opnieuw een reeks van drie namiddagen te programmeren over de vluchtelingenproblematiek. In een eerste les laten we een vertegenwoordiger van de politieke overheid aan het woord over het Belgisch beleid terzake. Vervolgens laten we een vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisatie ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’ aan het woord die ons vertelt hoe het traject van een oorlogsvluchteling verloopt: van aankomst tot al of niet asielverlening’. Net zoals vorig seizoen duiken we opnieuw in ons eigen Vlaams verleden, dit keer met het pakkende verhaal van de vluchtelingenstroom naar Frankrijk tijdens WO I.

1. Belgisch beleid: Pieter Spinnewijn Fedasil
2. Opvang: ‘Ambassadeur’ vluchtelingwerk Vlaanderen
3. Over vluchtelingen vroeger WO1: Daniel Hoflack, licentiaat geschiedenis

Deze cursus had plaats van 28 februari tot 14 maart 2018.

Copyright © Seniorama vzw