Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Blikvanger

Beste lezer,

Deze maand is er in Vlaanderen, van 20 tot 26 november, een nieuwe Ouderenweek. De Vlaamse Ouderenraad nodigt in 2017 ouderenverenigingen, lokale ouderenraden en organisaties uit om initiatieven te nemen die mensen verbinden.
Dit laatste is een belangrijke doelstelling binnen onze vzw Seniorama. We trachten mensen op verschillende manieren te verbinden. Het organiseren van diverse activiteiten en cursussen is daar een mooi voorbeeld van. Met het inrichten van deze activiteiten willen we deelnemers de mogelijkheid geven om elkaar wekelijks te ontmoeten en zich te ontplooien. We merken vaak dat er, na verloop van tijd, niet enkel geleerd en geoefend wordt.  Ook persoonlijke verhalen en ervaringen, lief en leed, worden met elkaar gedeeld. Hierdoor ontstaan hechte groepen met mooie vriendschappen. Seniorama wil er daarbij voor staan dat dit voor iedereen toegankelijk kan zijn. We zijn ons er van bewust dat dat een grote uitdaging is en willen dit als organisatie blijven nastreven.

We zijn overtuigd van de kracht van dialoog en samenwerking met andere diensten, organisaties en lokaal beleid. Samen met hen trachten we de optimale omstandigheden en kansen te voorzien voor alle ouderen in onze buurt.

Om ons aanbod van diensten en activiteiten bekend te maken zullen we tijdens de Seniorenweek in verschillende Leuvense dienstencentra op infomarkten aanwezig zijn. Op vrijdag 17 november in het Ruelenspark, op zondag 19 november in Ter Putkapelle, op woensdag 22 november in het nieuwe dienstencentrum Edouard Remy en op donderdag 23 november in Ter Vlierbeke, telkens vanaf 14 u.

Bianca Pisera

Centrumleidster

                                                   

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw