Wij zijn er voor jou!

Hoeveel iemand betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht begrepen zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Naast de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals internet of telefonie.

Dagprijzen op 1 mei 2017
- Zorg en Gezondheid heeft bij de Vlaamse woonzorgcentra opgevraagd welke dagprijzen ze hanteerden op 1 mei 2017. Het gaat om de dagprijs per kamertype (één– twee of meerpersoonskamers), zonder de supplementen. In het kader van dit artikel beperken we ons tot Vlaams-Brabant.
- Je ziet per woonzorgcentrum en per regio het gewogen gemiddelde van de dagprijs. Dat is de gemiddelde prijs als je rekening houdt met hoeveel kamers er van elk type zijn.
- We hebben gegevens van 135 woonzorgcentra.
- Dit is de tweede keer dat deze meting wordt gedaan. Je kunt deze dagprijzen dus vergelijken met de prijzen van 2016.

Gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra in Vlaams-Brabant op 1 mei 2017

 

Totaal aantal WZC

Voor alle kamertypes

Eenpersoonskamers

Tweepersoonskamers

Vlaams-Brabant

135

€ 58,09

€ 59,06

€ 49,88

Gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra in Vlaams-Brabant: openbaar/profit/sociaal profit op 1 mei 2017

 

Openbare WZC

Alle

kamertypes

For profit WZC

Alle

kamertypes

Social profit WZC

Alle

kamertypes

Vlaams-Brabant

28

€ 53,75

59

€ 61,42

48

€ 56,72

- Woonzorgcentra met vzw-statuut waarvan we weten dat ze deel uitmaken van een commerciële groep, hebben we hier tot de ‘for profit’-categorie gerekend.

Gewogen gemiddelden en per rechtsvorm voor Vlaams-Brabant—alle kamertypes (2017).

Openbaar

 

 

Profit

 

 

VZW

 

 

Aantal voorzieningen

Capaciteit

Prijs

Aantal voorzieningen

Capaciteit

Prijs

Aantal voorzieningen

Capaciteit

Prijs

28

2.658

€ 53,75

26

2.208

€ 56,98

81

8.224

€ 59,79

Evolutie dagprijzen: vergelijking met 2016

- Vergeleken met 2016, zijn de dagprijzen in 2017 met 3,11% gestegen (alle kamertypes).
- Een groot deel van die stijging komt door de stijging van de levensduurte (inflatie). De consumptieprijsindex steeg met 1,86 %. Dit betekent dat de reële stijging van de dagprijs gelijk is aan (3,11—1,86=) 1,25%.
- De stijging valt deels te verklaren door een hogere dagprijs bij nieuwe voorzieningen. Op 1 mei 2016 waren er 794 woonzorgcentra. Op 1 mei 2018 waren er 803 (Vlaams grondgebied). Een nieuw woonzorgcentrum mag zijn dagprijs vrij kiezen. De gemiddelde gewogen dagprijs in een nieuwe voorziening bedraagt € 62,18.
- Ook vervangingsnieuwbouw en capaciteitsuitbreiding in bestaande WZC leiden tot prijsstijgingen.

Evolutie dagprijzen Vlaams-Brabant: vergelijking dagprijzen op 1/5/2016 en 1/2/2017—alle kamertypes

Dagprijs 2016

Dagprijs 2017

Verschil ex. inflatie

Reël prijsveschil

€ 55,66

58,09

+ 4,37%

+ 2,51

Meting mei 2017 voor de dagprijzen WZC—alle kamertypes LEUVEN

Leuven

Statuut

Woonzorgcentrum

Alle

1

persoonskamer

2

persoonskamer

Zorg

Leuven

WZC  Edouard Remy

52,18

53,42

49,48

WZC Ter Putkapelle

55,26

55,26

0,00

WZC Ter Vlierbeke

54,89

54,89

0,00

VZW

Dijlehof

65,86

65,86

0,00

Home Vogelzang

61,71

60,47

93,11

Huize Sion

48,87

48,87

0,00

Rusthuis WZC Annuntiaten

65,78

65,78

0,00

WZC De Wingerd

66,79

55,79

66,79

WZC Sint-Vincentius

87,66

89,58

72,44

WZC Wijgmaalbroek

55,27

55,27

0,00

Bron: www.zorg-en-gezondheid.be/dagprijzen
Zorg-en-gezondheid is een officiële website van de Vlaamse overheid.

januari 2019

Copyright © LDC Seniorama vzw