Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Blikvanger

Je terugbetaling van gezondheidszorgen
Dankzij de verplichte ziekteverzekering en op voorwaarde in regel te zijn met het ziekenfonds, worden gezondheidszorgen gedeeltelijk of geheel terugbetaald: raadplegingen bij de huisarts, bezoeken aan de tandarts, kinesitherapie, medicijnen, ziekenhuisopnamen, enz. De bedragen terugbetaald door het ziekenfonds hangen af van de aard van de verstrekte zorgen, van het statuut van de verzekerde en van de zorgverstrekker.

Akkoorden tussen artsen en ziekenfondsen
De erelonen en de bedragen terugbetaald door je ziekenfonds worden vastgesteld in de akkoorden tussen de artsen en de ziekenfondsen (de zogenaamde tariefakkoorden). Het bedrag dat ten laste van de patiënt blijft na terugbetaling van het ziekenfonds wordt het ‘remgeld’ genoemd. Wanneer de arts een hoger bedrag aanrekent (ereloonsupplementen) dan wettelijk vastgesteld, wijzigt dit de terugbetaling voorzien door het ziekenfonds niet. Er wordt m.a.w. geen rekening gehouden met het aangerekende ereloonsupplement.

Geconventioneerd of niet
Het ereloon dat je betaalt aan de arts is afhankelijk van de toetreding tot de tariefakkoorden. De geconventioneerde artsen verbinden zich er toe om de tariefakkoorden te respecteren. Ze zijn dus niet vrij om hun tarieven te bepalen. De niet-geconventioneerde artsen treden niet toe tot de tariefakkoorden. Ze zijn vrij om hun eigen tarieven te bepalen. Sommige artsen zijn slechts gedeeltelijk geconventioneerd: ze respecteren de tarieven vastgesteld door het RIZIV op bepaalde dagen, bepaalde uren (bijvoorbeeld raadplegingen in het ziekenhuis), maar bepalen vrij hun erelonen op andere momenten (bv. huisbezoeken). De terugbetaling door het ziekenfonds is identiek, ongeacht of de arts geconventioneerd is. Dit betekent dat het ereloonsupplement geheel ten laste van de patiënt blijft. Elke arts dient zijn patiënt duidelijk in te lichten of hij al dan niet geconventioneerd is, door bv. een bericht in de wachtzaal op het hangen.
In geval van een ziekenhuisopname, is het ziekenhuis verplicht om op aanvraag een lijst over te maken met de geconventioneerde artsen, alsook de details over diegenen die gedeeltelijk geconventioneerd zijn.
Bron: Symbio

oktober 2016

Copyright © Seniorama vzw