Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Blikvanger

Wat is een dienstencheque?
Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.
Eenvoudig: een eenvoudige oplossing om je te ondersteunen bij je dagelijkse taken. Het gebruik van dienstencheques maakt uw dagelijks leven eenvoudiger en ontlast je van tijdrovende huishoudelijke taken. Je kunt een beroep doen op een huishoudhulp die vergoed wordt op basis van één dienstencheque per volledig gepresteerd uur.
Veilig: het gebruik van zowel elektronische als papieren dienstencheques biedt u een veilig en zeker betaalmiddel. De elektronische dienstencheques zijn veiliger, gedaan met diefstal of verlies.
Betaalbaar: voor de voordelige prijs van € 9 per gewerkt uur, heeft u een betaalbare huishoudhulp. Een reguliere gebruiker kan per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen waarvan de eerste 400 aan € 9 en de overige 100 aan € 10. Een gezin kan 1000 cheques bestellen. Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres. De 200 laatste cheques binnen het gezin (801-1000) tegen € 10.
Fiscaal aftrekbaar: dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal voordeel wordt toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques. Sinds 1 januari 2016 geldt een belastingvermindering van € 2,70 per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2017). Een dienstencheque van € 9 kost in werkelijkheid maar € 6,30 na belastingvermindering. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering. Jaarlijks, rond 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.
Je dienstencheques zijn geldig tot 8 maanden na uitgiftedatum.

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via een online formulier dat je vindt op de website www.dienstencheques-vlaanderen.be. Je kunt dan kiezen om je in te schrijven met behulp van uw identiteitskaart ofwel met een handmatige inschrijving. In het eerste geval wordt uw inschrijving bevestigd binnen de 24 uur. Bij een handmatige inschrijving is de duurtijd 7 dagen. Je kunt je ook wenden tot een dienstenchequeonderneming die voor u een papieren inschrijving zal regelen. U krijgt van Sodexo vervolgens een gebruikersnummer van 12 cijfers.

Hoe bestellen?
Schrijf de totale waarde van de dienstencheques die je wilt bestellen over op het Sodexorekeningnummer BE41 0017 7246 2610 en geef als gestructureerde mededeling uw gebruiksnummer (twaalf cijfers). Het bedrag moet altijd een veelvoud van 9 of 10 € zijn. Een bestelling dient altijd minstens 10 cheques te bevatten.

Waarvoor dienstencheques gebruiken?
Huishoudhulp.
De activiteiten die een huishoudhulp mag uitvoeren in het kader van dienstencheques zijn wettelijk vastgelegd:
* schoonmaken, inclusief de ramen
* wassen en strijken
* occasionele kleine verstelwerken (dit is het her- stellen van kleine beschadigingen aan het wasgoed)
* bereiden van maaltijden
* tweede verblijf mag ook als de gebruiker hier duurzaam verblijft. (geen gehuurd vakantiehuis)

Strijken buitenshuis
In het geval van strijken in een lokaal van een erkende onderneming wordt de vergoeding ervan aan de hand van de dienstencheques ook toegestaan. Strijken omvat in dit geval het hele proces. Dit wil zeggen dat het in ontvangst nemen van het linnen, het sorteren, controleren en inpakken ook vallen onder deze activiteit.

Boodschappen
Boodschappen die vergoed kunnen worden via dienstencheques zijn boodschappen voor dagelijks gebruik.

Voor meer info kan je de website raadplegen: www.dienstencheques-vlaanderen.be
Je kunt ook terecht op de dienst Sodexo-Afdeling Dienstencheques Vlaanderen 02 401 31 30.

januari 2018
 

Copyright © Seniorama vzw