Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Blikvanger

ANTIBIOTICA: gebruik ze goed en enkel als het moet!

Verkeerd gebruik van antibiotica maakt bacteriën resistent. Ernstige ziektes kunnen dan niet meer goed behandeld worden. Zorg er mee voor dat antibiotica nog werken als we ze echt nodig hebben.

Niet tegen virussen
Antibiotica zijn een mooie uitvinding. Tenminste als ze correct gebruikt worden. Zo helpen ze helemaal niet bij griep, verkoudheid of acute bronchitis. Deze infecties worden immers veroorzaakt door virussen, en daar kunnen antibiotica niets tegen doen.

Enkel tegen bacteriën
Bacteriën zijn minuscuul kleine levende wezens die zich zeer snel kunnen vermenigvuldigen. Niet alle bacteriën zijn schadelijk voor de mens, sommige zijn zelfs nuttig. Maar bacteriën kunnen ook onder andere ernstige vormen van keel- en oorontsteking, wondinfecties, longontsteking of hersenvliesontsteking veroorzaken. Dan kan een behandeling met antibiotica levens redden …

Niet altijd nodig
Zelfs bij bacteriële infecties zijn antibiotica niet altijd nodig. De meeste vormen van bv. keel- en oorontsteking genezen na een tijdje spontaan. De symptomen kunnen wel bestreden worden zodat de zieke zich beter voelt. Alleen je arts kan bepalen of een behandeling met antibiotica al dan niet noodzakelijk is. Soms moet eerst een bloedstaal of uitstrijkje van de keel onderzocht worden. Als je arts antibiotica voorschrijft, is het belangrijk dat je ze corect gebruikt. Alleen zo ben je zeker dat alle bacteriën vernietigd worden en vermijd je de selectie van resistente bacteriën!

Volg precies het voorschrift
Sla nooit een inname over en gebruik precies de voorgeschreven hoeveelheden op het voorgeschreven moment.

Stop niet halverwege
Stop niet vroeger dan voorgeschreven, ook als je je na een paar dagen al beter voelt. Dat is nodig omdat de bacteriën slechts geleidelijk worden vernietigd.

Bewaar geen overschotjes
Hou nooit restjes antibiotica bij voor een volgende keer. Breng ze terug naar je apotheker.

Praat erover met je arts
Hierboven kon je lezen dat antibiotica niet altijd nuttig zijn en in ieder geval correct gebruikt moeten worden. Praat erover met je arts.
Stel gerust de volgende vragen:

Wat schrijft mijn arts voor? Zijn het antibiotica?
Gaan antibiotica effect hebben op mijn klachten?
Welke dosissen en tijdstippen moet ik respecteren?

Wat is resistentie?

Door onjuist gebruik van antibiotica, neemt het aandeel toe van bacteriën die weerstand kunnen bieden tegen antibiotica. Deze bacteriën zijn met andere woorden resistent of ongevoelig geworden voor antibiotica. Zo kunnen ernstige ziektes niet meer even vlot en doeltreffend behandeld worden als voorheen. Ook heelkundige ingrepen en transplantaties worden risicovol als antibiotica niet meer werken.

Bron: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en met de steun van het RIZIF.
www.gebruikantibioticacorrect.be

september 2016

 

Copyright © Seniorama vzw