Wij zijn er voor jou!

Elke dag krijgen 110 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben.

Preventie - kankerbeleid

Waar Kom op tegen kanker voor ijvert:
Kom op tegen Kanker wordt erkend voor zijn expertise inzake kankerpreventie en psychosociale zorg voor kankerpatiënten. Die erkenning heeft het te danken aan de opgebouwde kennis, het uitgebreide netwerk van experts waarop het kan terugvallen, de sterke voeling met het terrein en het systematische onderzoek dat het doet naar knelpunten in de kankerbestrijding. Dat onderzoek resulteert in onderzoeksrapporten die enerzijds een grondige analyse brengen van knelpunten en anderzijds ook voorstellen tot oplossing aanreiken. Het werkterrein van Kom op situeert zich op drie domeinen: het voorkomen van kanker, de vroegtijdige opsporing van kanker en leven met en na kanker.

Kanker voorkomen: Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Daarom richt Kom op tegen Kanker zijn pijlen in de eerste plaats op de strijd tegen het roken en het meeroken. Meer in het bijzonder wil Kom op vermijden dat jongeren beginnen met roken en dat mensen, en zeker kinderen, buiten hun wil worden blootgesteld aan tabaksrook.
Kom op tegen Kanker ijvert voor het recht op een gezond leefmilieu. Daarom pleit het enerzijds voor maatregelen die de blootstelling aan fijn stof kunnen terugdringen en anderzijds voor een betere bescherming tegen chemische stoffen in onze leefomgeving. 

Vroegtijdige opsporing van kanker: Elke vorm van screening heeft voor- en nadelen. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor correcte informatie zodat mensen goed geïnformeerd kunnen beslissen of ze zich laten screenen of niet.

Leven met en na kanker: Kom op tegen Kanker komt op voor een kwaliteitsvolle medische behandeling die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het ijvert ook voor het recht op duidelijke informatie tijdens de behandeling en een goede psychosociale ondersteuning voor iedereen. Kom op streeft naar een goede re-integratie en levenskwaliteit na de behandeling, met recht op een vlotte werkhervatting en toegang tot verzekeringen.

Contact: Heb je een vraag?
Je kunt ons iedere dag bereiken van 9 tot 17 u: 02 227 69 69 of via mail: info@komoptegenkanker.be

Info: regiocoördinator Vlaams-Brabant: Myriam Lesenne  02 431 08 64, email: myriam.lesenne@komoptegenkanker.be

Kankerlijn:
Bij de Kankerlijn kun je (anoniem) terecht voor een luisterend oor of deskundig advies, voor informatie over wetenschappelijke, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker.
Bel 0800 35 445 (elke werkdag van 9-12u en van 13-17u) of stel uw vraag op kankerlijn.be of mail kankerlijn@komoptegenkanker.be.
Dit alles en nog veel meer vind je op de website www.komoptegenkanker.be

februari 2018

Copyright © Seniorama vzw