Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Blikvanger

Wie zijn hersenen intensief en op de juiste manier traint, houdt ze moeiteloos in topvorm! Por dus al je hersencellen maar aan om onze 20 tips te lezen en ze ... diep in je brein op te slaan!
De nauwelijks 1,2 kg grijze massa die onze hersenen vormen, zijn ontegensprekelijk het meest complexe onderdeel van ons lichaam. Vele aspecten ervan zijn nog omgeven met een waas van mysterie. Toch breken tal van wetenschappers zich dagelijks het hoofd om meer te weten te komen over dit prachtige orgaan. In de voorbije twintig jaar hebben ze meer achterhaald over de werking van de hersenen dan de twintig eeuwen daarvoor. De grenzen van de hersenwetenschap worden in blitztempo verlegd. En hoe meer we ontdekken, hoe groter de kans dat over afzienbare tijd ook mensen zullen kunnen geholpen worden van wie de hersenen door ziekte of ongeval niet meer functioneren zoals het hoort. Maar in afwachting kunnen we al heel wat van de huidige kennis gebruiken om tot op hoge leeftijd over al onze geestelijke capaciteiten te blijven beschikken!

Onze hersenen zijn uitzonderlijk flexibel
Dit in tegenstelling tot wat men lang heeft gedacht. Wetenschappers hebben het over de 'plasticiteit' van onze hersenen. Ons brein heeft zich in de loop van de evolutie zo ontwikkeld dat we in een voortdurend evoluerende wereld kunnen overleven. De opkomst van nieuwe communicatietechnologieën zoals het internet heeft ons leven behoorlijk veranderd. De hoeveelheid informatie die dagelijks op ons afkomt en de snelheid waarmee we deze informatie moeten verwerken, blijft groeien. Wat vandaag nog voorpaginanieuws is, zal morgen al achterhaald zijn. De industriële samenleving heeft plaatsgemaakt voor de kennismaatschappij. Erg belangrijk daarbij is het leren zoeken, selecteren en gebruiken van informatie. Dit vergt nieuwe, complexe vaardigheden van onze hersenen.

Niet iedereen past zich even makkelijk aan deze snelle evolutie aan.
Zo ontstaat een groep mensen die volkomen normale hersenen hebben en toch voortdurend kampen met het gevoel dat ze het allemaal niet meer aankunnen. Vraag maar eens aan de mensen om je heen hoe ze het maken. Je krijgt gegarandeerd het antwoord: ‘Ik heb het zo ontzettend druk, de laatste tijd. Ik ben zo moe.’ Steeds meer mensen klagen over geheugen- en concentratieproblemen. Klachten die vaak worden veroorzaakt door het feit dat onze cognitieve vaardigheden niet meer goed aansluiten bij de omgeving waarin we leven en de eisen die we aan onszelf stellen. We moeten te veel tegelijk doen: bijblijven met alle nieuwe evoluties op het werk, voortdurend omschakelen tussen gezin en werk ... Uiteindelijk verliezen sommige mensen de controle. Door dit gebrek aan controle ontstaan niet alleen cognitieve klachten met de aandacht, het geheugen en de concentratie, maar ook slaapproblemen, stress en depressie. En dat zijn nu net elementen die schadelijke gevolgen hebben voor de hersenen.
Telkens als we iets bijleren veranderen onze hersenen. Waarom niet iedereen evenveel weet en niet iedereen even makkelijk leert, is nog niet duidelijk. Maar het wetenschappelijk onderzoek heeft wel uitgewezen dat onze hersenen veranderen telkens we iets bijleren. Zo blijkt bij topviolisten het hersengebied dat de fijne motoriek van de vingers aanstuurt veel groter te zijn dan bij andere mensen. Dus was die ‘wiskundeknobbel’ waar men het op school zo vaak over had, toch niet zo’n onzin. Alleen worden we er misschien niet mee geboren, maar moeten we hem zelf aankweken?

We bouwen een soort cognitieve reserve op.
Dat ons brein, net zoals alle andere organen, niet ontkomt aan het natuurlijke verouderingsproces is duidelijk. Dat proces begint al rond de leeftijd van 25 jaar maar er zijn voldoende alternatieven om de gevolgen te beperken. Blijkbaar bouwen mensen die hun grijze massa vaak aan het werk zetten - door veel te lezen, te studeren, te schaken ...- een soort cognitieve reserve op. Zij compenseren de natuurlijke aftakeling van hun hersencellen met het aanleggen van alternatieve netwerken van zenuwcellen. "Het trainen van ons brein zou hoog op ieders persoonlijke agenda moeten staan", zegt de Nederlandse neuropsychologe Margriet Sitskoorn, auteur van de bestseller 'Het maakbare brein'. 
Bron: Plusmagazine - 10 januari 2016 - Leen Baekelandt.

maart 2016

Copyright © Seniorama vzw