Wij zijn er voor jou!

Nachtzorg Leuven

Nachtzorg Leuven is ontstaan in 2009 als pluralistisch project tussen verschillende thuiszorgdiensten, vrijwilligersorganisaties en woonzorgcentra. Iedere zorgbehoevende oudere vanaf 60 jaar binnen het arrondissement Leuven kan beroep doen op het zorgaanbod van Nachtzorg.
Nachtzorg heeft als doelstelling mantelzorgers te ontlasten in hun zorg voor oudere zorgbehoevende personen. Mantelzorger zijn is vaak een ‘voltijdse job’, 24 op 24 u., 7 dagen op 7. Nachtzorg biedt de noodzakelijke ademruimtes en rustperiodes aan de mantelzorger, zodat deze de zorg voor zijn of haar partner, ouder of familielid beter kan volhouden. Op deze manier streven we er ook naar om de zorgbehoevende zolang mogelijk thuis te laten wonen in zijn vertrouwde omgeving.
Het zorgaanbod van Nachtzorg bestaat uit drie mogelijkheden afhankelijk van de thuissituatie en de zorgbehoefte van de cliënt. De zorgvrager kan beroep doen op hulp aan huis door een ervaren vrijwilliger (inslapende nachten) of een gediplomeerde verzorgende (wakende nachten). Een verblijf ’s nachts in een woonzorgcentrum vormt de derde optie. Welke zorgvorm het meest aangewezen is, wordt bepaald in onderling overleg tussen de cliënt, de mantelzorger en de coördinator van de Nachtzorg. Er wordt gestreefd naar zorg op maat voor ieder persoon. Elke aanvraag wordt besproken tijdens een kosteloos huisbezoek door de coördinator.
Nachtzorg kan geboden worden van 22 u. ’s avonds tot 7 u. ’s morgens en kost € 25 per nacht. Een uitbreiding van de uren is mogelijk mits een kleine meerprijs. Sommige ziekenfondsen hebben een terugbetalingsregeling. De dienstverlening beperkt zich tot 3 nachten per week. Uitzonderingen kunnen steeds besproken worden met de coördinator.
Voor meer informatie en aanvragen kan je terecht op de website www.nachtzorg.be, bij de coördinatoren op het nummer 016 24 20 93 of mailadres leuven@nachtzorg.be

Copyright © Seniorama vzw