Wij zijn er voor jou!

Het erfrecht zit in een stroomversnelling. De wetgever voerde een aantal markante aanpassingen door, zowel aan het wettelijk erfrecht als aan de inbreng en waardering van schenkingen. De wijzigingen gaan in vanaf 1 september 2018. Hierdoor zou het nieuwe erfrecht beter moeten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen, de diversiteit aan familie- en samenlevingsvormen en de behoefte aan meer flexibiliteit en individuele keuze. We belichten ook de nieuwe mogelijkheden in successieplanning en de gevolgen op bestaande plannen

Deze cursus had plaats op 10 oktober 2018.
Lesgever: Werner Van Loo, financieel adviseur

Copyright © LDC Seniorama vzw