Wij zijn er voor jou!

Naarmate we ouder worden komt het levenseinde dichterbij. We gaan er meer aan denken en worden er gaandeweg meer mee geconfronteerd in onze omgeving. We beseffen dat het niet altijd loopt zoals we het zouden willen. Zal het gepaard gaan met of zonder veel lijden? Dat lot hebben we zeker niet in eigen handen. Maar hoe we er naar toe leven misschien wel. Wat met palliatieve zorgverlening, palliatieve sedatie, met euthanasie, zijn de vragen die we in deze cursus laten stellen.
In fragmenten uit de film ‘Meer dood dan de anderen’ van Frans Buyens uit 1992 zien we in de eerste sessie hoe verschillend mensen met dat levenseinde omgaan en we bespreken dat, mede op basis van een getuigenis uit de eerste hand. In de tweede sessie geeft jezuïet en arts Marc Desmet, op basis van zijn boek met de uitdagende titel ‘Euthanasie, waarom niet?’, hierover een indringende lezing. In de derde en laatste sessie komen een vader en een moeder getuigen telkens over een leven dat eindigde met een euthanasie, in het ene geval op basis van ondraaglijk psychisch lijden en in het andere van fysiek lijden.

Deze cursus had plaats van 14 tot 28 oktober 2016.
Cursuscoördinator: Roger Creyf

Copyright © Seniorama vzw