Wij zijn er voor jou!

Het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg plakte. 2017 wordt in heel Europa gevierd als Lutherjaar.
In twee lezingen proberen we te achterhalen wie deze man was.
Ernst Veen zal vanuit een biografisch standpunt ons Luther leren kennen als religieus hervormer, ‘een man op zoek naar een genadige God’.
Rudi Thomassen zal het belang van Luther als bijbelvertaler belichten voor de Duitse taal. Ook zal hij de invloed van Luther als schrijver van religieuze gezangen op Bach en andere Duitse componisten bespreken.

Deze cursus had plaats op 11 en 18 oktober 2017.
Lesgever: Ernst Veen, Lutheraans predikant en Rudi Thomassen, lic. Germaanse filologie

Copyright © Seniorama vzw