Wij zijn er voor jou!

Onze verhouding met geld is altijd dubbelzinnig. Verstandige mensen (en daartoe rekenen we onszelf natuurlijk wel) weten dat geld niet gelukkig maakt, maar we vinden het toch maar makkelijk als we er geen tekort aan hebben. Het is vooral het geld van de anderen dat de ogen uitsteekt. Wie geld uitgeeft, heeft veel vrienden, maar is dit wel echte vriendschap? De liefde die je koopt op de markt is prostitutie en heeft met liefde niets meer te maken. Wat echt waardevol is, laat zich niet in geld uitdrukken, maar beleidsmensen zetten wel degelijk een prijs op een mensenleven als ze moeten beslissen of ze dure nieuwe medicamenten of therapieën al dan niet laten terugbetalen door de ziekteverzekering. In deze lezingen exploreren we dit soort dubbelzinnigheden. Wat kun je kopen met geld en wat niet? Is handel in menselijke organen te verantwoorden? Mogen managers van grote bedrijven heel veel meer verdienen dan hun werknemers? Welke vormen van geweld zijn inherent verbonden met onze kapitalistische wereldeconomie?

Deze cursus had plaats op 17 en 24 oktober 2018.
Lesgever: Antoon Vandevelde, prof. em. filosofie KU Leuven.

Hij publiceerde recent een boek bij Lannoo Campus over Het geweld van geld.

Copyright © LDC Seniorama vzw