Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Blikvanger

Je kunt aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier aan te leggen en bij te houden. De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar een honorarium aanrekenen dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald (voor 2016 is dit € 30).

Inhoud
In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals:
· medische voorgeschiedenis
· geneesmiddelengebruik
· gevolgde behandelingen
· verslagen van specialisten en andere zorgverleners
Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie. De huisarts moet met jou een checklist bespreken die ook in het GMD wordt bijgehouden.
Komen daarbij onder meer aan bod:
· roken en alcoholgebruik
· stress
· onderzoek voor de opsporing van dikke darm-, baarmoederhals-, en borstkanker
· vaccinaties

Welke voordelen heeft een GMD?
1. Efficiënte medische opvolging.
Het GMD geeft je vaste huisarts een totaalbeeld van je gezondheid. Zo kan de arts onder meer beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd.
2. Remgeldvermindering.
· 30 % remgeldvermindering voor consultaties bij de huisarts die het GMD bijhoudt of een andere huisarts die toegang heeft tot het GMD (bv. omdat hij in dezelfde praktijk werkt). In bepaalde gevallen wordt ook meer terugbetaald bij een huisbezoek.
· hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts.

Hoe kun je een GMD aanvragen of verlengen
Aanvragen: Zowel tijdens een raadpleging als tijdens een huisbezoek kun je je huisarts vragen een GMD aan te leggen en bij te houden.
Verlengen: Jaarlijks kun je je GMD verlengen. Dit gebeurt automatisch door het ziekenfonds indien in de loop van het jaar:
* een raadpleging en/of bezoek plaatsvond
* je huisarts de verlenging niet als prestatie aangerekend heeft
* je niet aan een andere huisarts hebt gevraagd om je GMD te beheren
De bijhorende remgeldverlaging wordt ook automatisch met een jaar verlengd.

Wat gebeurt er als je van huisarts verandert?
Je verandert van huisarts binnen dezelfde groepspraktijk.

· In dit geval is er geen probleem. Jouw GMD blijft binnen de groepspraktijk en de remgeldvermindering wordt automatisch verder toegepast.
Je gaat naar een huisarts die geen deel uitmaakt van een groepspraktijk.
· Is er in het kalenderjaar waarin je van huisarts verandert nog geen GMD aangerekend, kan je nieuwe huisarts voor dat kalenderjaar een GMD aanrekenen.
· Is er in het kalenderjaar waarin je van huisarts verandert reeds een GMD aangerekend, kan je nieuwe huisarts voor dat kalenderjaar geen GMD meer aanrekenen.
· Om de remgeldvermindering te genieten, vermeld je nieuwe huisarts - indien hij toegang heeft tot je GMD - op het getuigschrift voor verstrekte hulp: ‘G + Rizivnummer van de vorige huisarts’.

maart 2016

Copyright © Seniorama vzw