Wij zijn er voor jou!

De Bijbel is nooit ver weg in het denken en het spreken in de ‘Westerse’ maatschappij en komt bij tal van kwesties aan de orde, zoals de oorsprong van de kosmos. De Leuvense Universiteit staat daarin op de eerste rij met haar pionier Georges Lemaître, de grondlegger van de oerknaltheorie. In het debat treedt de Bijbel vaak op de voorgrond. Elkeen heeft daar een mening over, vaak in contrast met hedendaagse wetenschappelijke kosmologische theorieën. Velen raken vernesteld in een web van opvattingen en interpretaties over de Bijbel. Waar komen die verhalen vandaan? Hoe zijn ze gegroeid? Welke ideeën bevatten ze? Wat is hun statuut? Hoe functioneren ze? Het boek Genesis, bijvoorbeeld, is een goudmijn om de Bijbel te leren verstaan als een gegroeid geschrift, waarin de verbeelding aan de macht is. In deze thematische cursus trachten we aan de hand van concrete teksten inzicht te geven in oorsprong en werking van de Bijbel.

Deze cursus had plaats op 27 februari en 13 maart 2019.
Lesgever: Marc Vervenne, prof. em. theologie KU Leuven

Copyright © LDC Seniorama vzw