Wij zijn er voor jou!

Heette vroeger de ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’. Is een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
Bedraagt maximaal € 583 per maand, afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.
Vraag je online aan, laat je helpen door je zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW.
Kan veranderen als je inkomen of gezondheid verandert, dit moet je dan ook melden.

Voorwaarden: leeftijd, inkomen en zelfredzaamheid
Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kun je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag. Je moet minstens 7 punten behalen op de ‘schaal van zelfredzaamheid’. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelende arts als je een aanvraag doet. Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling. Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgpremie. Je kunt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming. Je kunt dit zorgbudget niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen
Vraag dit zorgbudget voor ouderen met een zorgnood online aan (niet als je in Brussel woont). Om de aanvraag in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen. Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aan te vragen, tenzij je in Brussel woont.
Om je aanvraag te doen, moet je deze gegevens meebrengen:
- de naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
- je identiteitskaart en je pincode
- je bankrekeningnummer
- eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij je aanvraag
Verwittig je behandelende arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te evalueren. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Beslissing en betaling
De zorgkas brengt je per brief of per e-mail (indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt gekozen) op de hoogte van de beslissing over je zorgbudget. In die brief staat of je al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. Het duurt meestal 3 of 4 maanden om je de beslissing op te sturen. De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens vóór het einde van de maand uit op je rekeningnummer. Bij een goedkeuring van de aanvraag heb je recht vanaf de maand die volgt op je aanvraag.

Wijziging van inkomen of gezondheidstoestand melden
Als je het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet je dat melden of je aanvraag herzien.
Bron: www.vlaamsesocialebescherming.be

december 2018

Copyright © LDC Seniorama vzw