Wij zijn er voor jou!

Expresbericht

Algemeen
De hospitalisatieverzekering betaalt de kosten van verzorging en behandeling die rechtstreeks samenhangen met de opname in het ziekenhuis en die veroorzaakt worden binnen een termijn van meestal één maand vóór of drie maanden na de bedoelde opname in het ziekenhuis. Vraag zeker na bij uw hospitalisatieverzekering welke kosten zij terugbetaalt: medische kosten, vervoersonkosten, hulp aan huis, aankoop van een pruik, bepaalde verzorgingsproducten … Deze kostendekking is verschillend naargelang de polis van de hospitalisatieverzekering.

Ernstige ziektes
De hospitalisatieverzekering komt meestal ook tussen bij een ambulante (= zonder ziekenhuisopname) behandeling van een ernstige ziekte. De polis vermeldt een aantal ernstige ziekten, waaronder kanker, die recht geven op een tussenkomst, zelfs als er geen ziekenhuisopname aan verbonden is. In geval van een ernstige ziekte is de verzekeringstussenkomst niet beperkt in tijdOm hiervoor in aanmerking te komen moet je een medisch attest bij je hospitalisatieverzekering indienen met de melding van de aard van de ziekte en de diagnosedatum. Je kunt dit attest vragen aan de behandelende arts. Je moet dit attest, na de diagnose, slechts eenmaal indienen.
Welke ernstige ziektes komen in aanmerking?
Dit is afhankelijk van de organisatie en de polis waar je een hospitalisatieverzekering hebt.
Enkele voorbeelden:
· kwaadaardige tumoren (kanker)
· kwaadaardige bloedziekten (bv. leukemie, ziekte van Hodgkin)
· neuromusculaire aandoeningen zoals MS en ALS
· ziekte van Parkinson
· diabetes type 1
· nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse
· ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

april 2016

Copyright © Seniorama vzw