Wij zijn er voor jou!

Palliatieve zorg is, als medisch-verpleegkundige discipline, gegroeid vanuit een bezorgdheid om kwalitatieve zorg en omkadering te bieden aan ongeneeslijk zieke of terminale patiënten. Aan patiënten met een ‘palliatief statuut’ betaalt het ziekenfonds het ‘palliatief forfait’.

Wat is het ‘palliatief forfait’?
Het ‘palliatief forfait’ is een bijkomende tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen.

Wie heeft recht op het ‘palliatief forfait’?
Om recht te hebben op het ‘palliatief forfait’ moet een patiënt het ‘palliatief statuut’ hebben. De huisarts kan nagaan of dat het geval is via het formulier ‘Medische kennisgeving’. Dit gebeurt in overleg met de patiënt en zijn familie. 

Hoe het ‘palliatief forfait aanvragen’?
De huisarts vraagt het ‘palliatief forfait’ voor de patiënt aan. Hij doet dat als volgt:
· hij vult het formulier ‘Medische kennisgeving’ in
· hij stuurt het formulier naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.

Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt hij het ‘palliatief statuut’. De betaling van het ‘palliatief forfait’ volgt dan na kennisname door de adviserende geneesheer.

Belangrijk:
Men kan één verlenging aanvragen als de patiënt niet overleden is binnen de 30 dagen. De 2de betaling van het ‘palliatief forfait’ volgt opnieuw na ontvangst van het formulier ‘Medische kennisgeving’.

Hoeveel bedraagt het ‘palliatief forfait’?
Het forfait bedraagt 652,53 EUR (jaarlijks indexering).

Bijkomende voordelen voor patiënten met het ‘palliatief statuut’:
De huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut weten dat patiënten met het ‘palliatief statuut’ bovendien geen persoonlijk aandeel (remgeld) moeten betalen voor:
- bezoeken van huisarts
- bepaalde verstrekkingen bij thuisverpleging
- bepaalde verstrekkingen kinesitherapie bij de palliatieve patiënt thuis.

Bron: www.fgov.be

Contacten: Afdeling Palliatieve zorg, tel: 02 739 78 15, e-mail: PalliativeCare@riziv.fgov.be
PANAL vzw - Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven Tel. 016 23 91 01 www.panal.be

december 2017

Copyright © Seniorama vzw