Wij zijn er voor jou!

Een hospitalisatieverzekering betaalt de kosten van verzorging en behandeling die rechtstreeks samenhangen met de opname in het ziekenhuis en die veroorzaakt worden binnen een termijn van 1 maand voor en 3 maanden na de bedoelde opname in het ziekenhuis.
De hospitalisatieverzekering komt soms ook tussen bij een ambulante behandeling: de polis vermeldt een aantal ernstige ziekten, waaronder kanker, die recht geven op een tussenkomst, zelfs als er geen ziekenhuisopname aan verbonden is. In geval van een ernstige ziekte is de verzekeringstussenkomst niet beperkt in tijd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je een medisch attest bij je hospitalisatieverzekering indienen met de melding van de aard van de ziekte en de diagnosedatum. Je kunt dit attest vragen aan de behandelende arts. Je moet dit attest, na de diagnose, slechts eenmaal indienen.
Vraag zeker na bij je hospitalisatieverzekering welke kosten zij terugbetaalt: behandeling en onderzoeken, vervoersonkosten, hulp aan huis, medicatie, aankoop van een pruik, bepaalde verzorgingsproducten … Deze kostendekking is verschillend naargelang de polis van de hospitalisatieverzekering.
Elke hospitalisatieverzekering werkt met een vooraf opgestelde lijst met ziekten die gedekt zijn in de speciale waarborg zware/ernstige ziekten. Deze lijst verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en bevat meestal 20 à 30 ziekten zoals:
· kanker
· hersentumoren
· kwaadaardige bloedziekten (bv. leukemie, ziekte van Hodgkin)
· neuromusculaire aandoeningen zoals multiple sclerose (MS) en amyotrofe lateraalsclerose (ALS)
· ziekte van Parkinson
· meningitis
· ziekte van Alzheimer
· levercirrose als gevolg van hepatitis
· diabetes type 1
· nierdialyse
· mucoviscidose
· systeemsclerodermie met orgaanaantasting
. ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

februari 2020

Copyright © LDC Seniorama vzw