Wij zijn er voor jou!

Oproep steun vzw Kaotal

Fatima, vrijwilligster van Seniorama, richtte enkele jaren geleden de vzw Kaotal op. Deze vzw zet zich op verschillende manieren in voor vrouwen en jeugd in Noord-Kameroen. Eén van de doelstellingen is om onderwijs voor kinderen in Noord-Kameroen meer toegankelijk te maken. Momenteel zijn er in Noord-Kameroen 9000 kinderen die niet naar school kunnen, 4000 kinderen moeten stoppen met hun opleiding omdat ze niet over een geldige schoolakte beschikken. Om deze kinderen onderwijs te kunnen laten volgen is Fatima, met haar vzw, op zoek naar ondersteuning en dat kan op verschillende manieren.
· Wordt meter of peter van een kindje. Met een bedrag van € 50 krijgt het een jaar lang toegang tot onderwijs.
· Schenk een oude naaimachine, materiaal voor naailessen, tweedehands computers, materiaal voor kappersopleiding.
Fatima zorgt voor de verzending van het materiaal naar Kameroen. Om de spullen naar daar te verschepen zoekt ze financiële hulp.
Wil jij de vzw van Fatima steunen contacteer dan Fatima Ahmat: 0484 80 71 26 of mail bianca@seniorama.be

Rekeningnummer vzw Kaotal: BE17 3631 5759 4021

E-mail: Kaotal.cinesah@outlook.com

Copyright © LDC Seniorama vzw