Zomeractiviteiten

Tijdens de maanden juni tot en met september voorzien we wekelijks een laagdrempelige activiteit op dinsdagnamiddag. De uitstappen hebben als doel het verkennen en ontdekken van delen van Leuven, van de natuur in omliggende gemeenten en van musea in steden in de buurt van Leuven. Bovendien bieden de zomeractiviteiten eveneens een kans om de sociale contacten te onderhouden en nieuwe ervaringen op te doen.

Inschrijvingen: vanaf 30 mei kun je inschrijven voor de zomeractiviteiten van augustus en september.
Telefonisch via het onthaal 016 22 20 14 of via mail: onthaal@seniorama.be (elke werkdag van 9 u. tot 17 u.).

Betaling: door overschrijving op BE 32 7364 0304 8202, BIC KREDBEBB. Gelieve bij overschrijvingen steeds je naam, de code van de activiteit (Z …), datum van de activiteit en eventueel lidnummer te vermelden als mededeling. Er wordt enkel rekening gehouden met betalingen na 2 mei en de inschrijving is pas definitief na betaling binnen de 8 dagen.
Indien gewenst kun je ook een verzekering bij Seniorama afsluiten tegen lichamelijke ongevallen: € 10, leden € 5.
Wanneer iemand definitief ingeschreven is en zonder te verwittigen toch niet deelneemt, kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Bij ziekte dient een medisch attest binnengebracht te worden.


Kunst op straat, Leuven

Dinsdag 26 september    code: Z 16    volzet  

Kunst in de openbare ruimte is letterlijk zo oud als de straat. Kunst in de openbare ruimte vormt een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Denk daarbij aan bouwbeeldhouwwerken, vrijstaande sculpturen, omgevingskunst, herdenkingsmonumenten, installaties, literaire kunst en last but not least, street-art dat van een marginale naar een sterk gewaardeerde kunstvorm is geëvolueerd. Gedurende deze wandeling door het centrum van Leuven komen al deze kunstvormen aan bod.
Samenkomst: 14 u. aan de trappen van het stadhuis
Gids: Marc Ruysen
Begeleider: Loes Stroobants (0495 834802)
Aantal deelnemers: 25