Cultuur

9 oktober    code: L2

Dirk Bouts, zijn expo en zijn Leuven

Peter Carpreau, curator Museum-M

Meer

Over de grote overzichtstentoonstelling in Museum-M van de Leuvense Dieric Bouts komt curator Dr. Peter Carpreau ons alles vertellen. Liever dan hem een kunstenaar te noemen moet je hem zien als een ambachtsman, zegt hij. 'Hij was geen romantisch genie of briljante uitvinder, hij was een beeldenmaker. Hij schilderde wat van hem verwacht werd en excelleerde daarin.' Nog nooit zal zoveel van zijn werk te zien zijn en dat werk wordt geconfronteerd met dat van hedendaagse 'beeldenmakers'. Leer meer over deze grote Vlaamse Renaissance meester die het grootste deel van zijn leven in Leuven doorbracht en topstukken schilderde die konden wedijveren met het werk van Jan Van Eyck en Rogier Van der Weyden.


13 november    code: L6

Adrianus VI, De Leuvense paus van het Pauscollege en de enige Nederlandstalige paus ooit, nu 500 jaar geleden gestorven

Wim François, prof. KU Leuven


11 december    code: L10

Brussel, hyperdivers. Over de toekomst van onze Belgische hoofdstad én van ons  land

Hans Vandecandelaere, historicus en journalist


8 januari    code: L12

De Exodus. Het  Bijbels verhaal getoetst aan historische bronnen

Marleen Reynders, Egyptologe KU Leuven


12 februari

Bob Dylan. Singer-songwriter en Nobelprijswinnaar Literatuur

Guy Janssens, voormalig journalist VRT-TV-Journaal, Dylan-kenner


11 maart

Een wandeling doorheen de Leuvense Sint-Pieterskerk

Gilbert Huybens, auteur en voormalig docent Stedelijk Conservatorium Leuven


15 april 

De migratiestromen van Vlaanderen naar Brussel in de  19de eeuw,  het Interbellum en heden. Film en lezing

Peter Verlinden, voormalig VRT-journalist.