Welzijn

23 oktober    code L4

Klimaat, biodiversiteit, milieu, gezondheid: landbouw is belangrijk, deel van de oplossing 

Wannes Keulemans, prof. em. KU Leuven

Meer

Klimaat, biodiversiteit, milieu en gezondheid zijn belangrijke en actuele thema’s, waar het voedselproductiesysteem een grote impact op heeft en waar mensen zich bezorgd over maken. In de berichtgeving komt vooral de negatieve kant aan bod. Maar landbouw kan deze problemen ook in belangrijke mate oplossen. Wat moet er veranderen in het voedselsysteem om klimaatimpact en biodiversiteitsverlies te verbeteren? Kunnen we aan landbouw doen en toch de stikstofuitstoot verminderen? En kunnen we de overbemesting terugdringen, zodat er minder pollutie is van grondwater, beken en rivieren. Moeten we pesticiden echt gaan verminderen zonder de voedselzekerheid in het gedrang te brengen? Kunnen we gezonder voedsel produceren en moet dit dan bio zijn? We kunnen hier zelf iets aan doen, maar we zullen ons voedselconsumptiepatroon moeten aanpassen om gezond te leven, bijvoorbeeld door minder (rood) vlees te eten en meer groenten en fruit. Europa heeft met de Green Deal en de biodiversiteitsstrategie een ambitieus plan om het tij te keren, maar op basis van kritische analyses blijkt het kompas in de verkeerde richting te staan. Spijtig genoeg is dit ook in Vlaanderen het geval.


27 november    code: L8

Darmcarcinomen en preventief onderzoek

Jeroen Dekervel, prof. arts specialist maag- darm- en leverziekten, UZ Leuven

Meer

Dr. Jeroen Dekervel is digestief oncoloog in het UZ Leuven en staat hierbij in voor de behandeling van mensen met maag-, darm-, pancreas- en leverkanker. Als arts-onderzoeker verbonden aan de KU Leuven probeert hij te voorspellen bij welke personen met kanker immuuntherapie goed zal werken. Hij gelooft sterk in een nieuwe vorm van personaliseerde kankerzorg op maat van het profiel van zowel de ziekte als de patiënt. Hij neemt ons mee in de recente behandelingen voor darmkanker en geeft tips voor preventie.


22 januari    code: L14

Eenzaam oud worden   

Jessie Desutter, prof. psychologie KU Leuven


25 Maart

‘ALS, progressieve neurologische aandoeningen. Hoe omgaan met de voortdurende aftakeling en nieuwe inzichten in de behandeling?'

Prof. Philippe Vandamme, neuroloog UZ Gasthuisberg

Meer

Professor Philippe Vandamme is neuroloog en coördinator van het Neuromusculair centrum van UZ Gasthuisberg. ALS is een degeneratieve aandoening die steeds meer in de aandacht komt. Het is een aandoening waarbij patiënten geconfronteerd worden met voortdurend verlies van functies. Om als patiënt en als familie of partner daarmee om te gaan is een grote opgave. Tijdens deze lezing krijgen we een beetje zicht op hoe de begeleiding van deze patiënten gebeurt. Het wetenschappelijk onderzoek naar behandelingen om de ziekte af te remmen wordt belicht.