Wij zijn er voor jou!

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een ‘mobiliteitshulpmiddel’ kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets ...
1. Je gaat naar je huisarts of een gespecialiseerd team. Zij onderzoeken je gezondheidsprobleem en geven je een medisch voorschrift met een advies voor een mobiliteitshulpmiddel.
2. Met dat voorschrift ga je naar een verstrekker (ook wel ‘bandagist’ genoemd), die je een hulpmiddel voorstelt en aanvraagt dat bij jou past, eventueel met specifieke aanpassingen.
3. De factuur voor dat hulpmiddel gaat niet naar jou, maar naar je zorgkas. Ze wordt betaald door de Vlaamse sociale bescherming. Soms moet je wel nog supplementen betalen.
Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft. Het zijn dus geen krukken of rolstoelen die je tijdelijk uitleent na een kwetsuur, bijvoorbeeld een beenbreuk.

Een mobiliteitshulpmiddel aanvragen
1. Ga eerst naar je huisarts of een meer gespecialiseerd team van zorgverleners voor een voorschrift of rapport voor je mobiliteitshulpmiddel.
2. Ga met dat voorschrift of rapport naar een verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen (bandagist). Die zal je adviseren over de mogelijkheden, een hulpmiddel voorstellen en met jou een aanvraagformulier invullen.
3. Je verstrekker stuurt de aanvraag naar je zorgkas en er gebeuren een aantal controles.
4. Je krijgt een brief met de beslissing van je zorgkas of en voor welk mobiliteitshulpmiddel de Vlaamse sociale bescherming tussenbeide komt in de kosten.
5. Je verstrekker bezorgt je je hulpmiddel. 

Welke mobiliteitshulpmiddelen kun je krijgen? Verschillende types mobiliteitshulpmiddelen
De verstrekker (bandagist) bij wie je een mobiliteitshulpmiddel gaat halen, kan je verschillende types mobiliteitshulpmiddelen voorstellen:
1. Een manuele rolstoel. Er zijn standaard rolstoelen, meer aanpasbare ‘modulaire’ rolstoelen, verzorgingsrolstoelen en types voor kinderen zoals duwwandelwagens en kinderrolstoelen.
2. Een elektronische rolstoel. Het zijn rolstoelen met elektromotoren, die je bedient met een joystick en bedieningsknoppen. Er zijn types voor binnen en buiten en voor kinderen.
3. Een elektronische scooter. Dit zijn zitscooters of wagentjes met drie of vier wielen waarmee je zowel binnen als buiten afstanden kunt afleggen.
4. Een drie- of vierwielfiets en zitdriewielfiets. Het zijn fietsen voor verplaatsingen buiten en voor wie niet met een gewone tweewieler kan fietsen.
5. Een loophulpmiddel. Dit biedt ondersteuning bij het staan of stappen. Er zijn ook weer verschillende types, bv. met en zonder wieltjes.
6. Een stasysteem. Dit is een elektrisch instelbare statafel, die iemand ondersteunt bij het rechtstaan.
Alle mobiliteitshulpmiddelen die beschikbaar zijn, werden opgenomen in een pdf bestand Productenlijst mobiliteitshulpmiddelen (1 maart 2020) (14.94 MB).
Ook alle mogelijke aanpassingen die de verstrekker aan een hulpmiddel kan doen, zijn opgenomen in een pdf bestand Lijst met aanpassingen voor mobiliteitshulpmiddelen (1 maart 2020) (6.1 MB). Ook de prijs staat vermeld (wat de Vlaamse sociale bescherming betaalt en wat je evt. nog zelf moet betalen).

Hoeveel betaal je voor een mobiliteitshulpmiddel?
De Vlaamse sociale bescherming komt voor een groot stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel:
· met een vast bedrag voor een mobiliteitshulpmiddel dat je koopt,
· met de volledige huurprijs als je een mobiliteitshulpmiddel huurt,
· met een vast bedrag voor de kosten van onderhoud en herstellingen.
· Je betaalt zelf:
· mogelijk een supplement voor bepaalde duurdere merken of uitvoeringen van een mobiliteitshulpmiddel,
· het supplement als je voor een geavanceerder hulpmiddel kiest dan waarvoor je in aanmerking komt,
· voor aanpassingen aan je hulpmiddel waarvoor je niet in aanmerking komt of die niet vergoedbaar zijn,
· voor kosten voor onderhoud en herstellingen boven je ‘forfait’
· de eventuele aankoop van meerdere mobiliteitshulpmiddelen
· eventueel een waarborg, transportkosten en schade bij verhuur.

Voorwaarden: wie kan een mobiliteitshulpmiddel krijgen?
· De Vlaamse sociale bescherming betaalt (een groot deel van) de kosten voor de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel, als je voldoet aan de voorwaarden:
· medische voorwaarde: je behoefte aan een mobiliteitshulpmiddel moet voorgeschreven zijn door een arts of meer gespecialiseerde zorgverlener.

Administratieve voorwaarde:
Je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming, wat inhoudt dat je je jaarlijkse zorgpremie betaalt aan je zorgkas.

Leeftijd:
Is geen voorwaarde. Je kunt op elke leeftijd een mobiliteitshulpmiddel aanvragen. Je leeftijd kan wel mee bepalen welk type hulpmiddel bij je past en hoe snel je dat mag vervangen. Vanaf de leeftijd van 85 jaar of in het woonzorgcentrum kun je je mobiliteitshulpmiddelhuren i.pl.v. kopen. 

Heb je al een mobiliteitshulpmiddel?
Soms mag je dat combineren en toch nog een nieuw hulpmiddel aanvragen.

Onderhoud en herstelling
Je mobiliteitshulpmiddel kan na een tijd onderhoud of herstellingen nodig hebben. De Vlaamse sociale bescherming zal een vast deel van de kosten op zich nemen voor onderhoud en herstellingen. Bij een gehuurd mobiliteitshulpmiddel zijn die kosten inbegrepen in de huurprijs.

Bron: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor meer informatiewww.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

mei 2020

Copyright © LDC Seniorama vzw