Lid worden

Dit formulier laat je toe online lid te worden

Betalingen aan Seniorama:
Storten op rekeningnr IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB van Seniorama.
Vermeld op het stortingsformulier je klant- of lidnummer (behalve voor nieuwe leden).
Je vindt je lidnummer op je Seniorama-lidkaart.

Mogen je privé-gegevens binnen de vereniging vermeld worden (bv. op de lijst van de deelnemers van activiteiten/cursussen)?

Privacy