Wij zijn er voor jou!

Vrijwilliger (7).jpg 

Seniorama voorzietnaast een uitgebreid gamma van activiteiten, diensten aan huis die ouderen en ook een aantal jongeren ondersteunen om langer thuis te blijven wonen.
Voorzitter: Marlies Van Mechelen.
Centrumleider: Bianca Pisera.
Coördinator oppas- en gezelschapsdienst: Lesley Bogaerts. Wegens zwangerschapsverlof werd ze van juli tot december vervangen door Minakshi Motie.
Logistiek medewerker: Peter De Groodt tot begin juni en vanaf september: Isabelle Santy.
In 2018 waren er gemiddeld 235 vrijwilligers actief binnen Seniorama, waarvan 44 nieuwe.

De dienstverlenende taken werden opgenomen door een 70-tal vrijwilligers en de 3 professionele medewerkers. 91 vrijwilligers werkten aan de organisatie van de socio-culturele activiteiten en 72 vrijwilligers ondersteunden deze beide deelwerkingen. 
Deze ondersteuning bestaat uit het beheer van de computers en het databestand, de administratie, de financiële administratie en de boekhouding, de interne en externe communicatie, de verzorging van de public relations, de cafetaria, het middagrestaurant, de verfraaiing van de lokalen, het organiseren van een boekenstand en het oplossen van technische problemen.
De oppas-en gezelschapsdienst van Seniorama hielp in 2018 73 klanten. 41 vrijwilligers presteerden 3.410,75 uren dagoppas en 2.682 uren nachtoppas. Deze vrijwilligers worden ondersteund door 15 andere vrijwilligers die de permanentieregeling, planning, administratie, boekhouding en ICT van de dienst doen.
De 12 vrijwilligers van 'Shop-o-rama', deden in 2018 453 boodschappen bij inwoners van Leuven.
Bij de 'Hulp bij kleine taken', rukten de vrijwilligers 171 keer uit om personen in de buurt van Seniorama te helpen of te begeleiden naar een bestemming die ze alleen niet konden bereiken. De organisatie, administratie en coördinatie van deze beide diensten wordt opgenomen door 16 vrijwilligers.
vrijwilligers serveerden 1.540 middagmalen en 96 kleine lunches.
De Restoramaploeg telde 13 vrijwilligers, het aantal deelnemers aan de maaltijden schommelde maandelijks tussen 30 en 40.
Onze telefoondienst de luisterlijn had in 2018 1 vrijwilliger die 82 gesprekken voerden, meestal op wekelijkse basis, met personen voor wie op deze manier de eenzaamheid doorbroken kon worden.
Een vrijwilliger van Seniorama organiseert elke tweede zondag van de maand vanaf 14.30 u. in 't Paviljoen in Kessel-Lo een gezellig samenzijn voor wie zin heeft in een leuk gesprek. Gemiddeld namen 8 personen deel.
Eind 2018 werd de bijeenkomst stopgezet wegens dalende belangstelling.

Eén voormiddag per week konden mensen die psychisch advies wilden een afspraak maken met Anne. In 2018 heeft Anne ongeveer 65 consulaties gehad en 11 telefonische contacten.
Maandelijks kon men met vragen terecht bij 
de 2 senioreninspecteurs van de Leuvense politie. Ook van deze ondersteuning werd regelmatig gebruik gemaakt. 
Wegens de grote vraag werd in 2018 de voetverzorging door een pedicure tweemaal per maand aangeboden. In 2018 werd bijna maandelijks een gelaatsverzorging aangeboden voor telkens 3 personen. 
Het onthaal werd bemand door 16 vrijwilligers die klaar stonden van 9.00 tot 17.00 u. om vragen te beantwoorden rond de dienstverlening en de activiteiten.
Maandelijks stond een ploeg van 40 vrijwilligers klaar om ons tijdschrift Seniorama Nieuws samen te stellen, te versturen en rond te brengen.
4 vrijwilligers namen het actueel houden en het onderhoud van
 de website van Seniorama op zich.
'De Klepel', de nieuwsbrief voor de vrijwilligers werd in 2018 5 keer verspreid.
In de cafetaria wordt op een groot televisiescherm een videopresentatie van de dagelijkse activiteiten getoond. 2 vrijwilligers stonden daarvoor in. 

Binnen Seniorama is er wekelijks de mogelijkheid tot individuele begeleiding bij gsm-/ smarthone- en digitaal fototoestelgebruik: respectievelijk 39 en 7 mensen maakten hiervan gebruik. In 2018 kon er tweemaal per maand een beroep gedaan worden op een computerspecialist voor individuele hulp: 13 mensen kwamen met hun laptop voor hulp.
Naast de dienstverlening organiseert Seniorama een heel gamma aan activiteiten. Er zijn activiteiten van algemeen-informatieve aard met o.a. de lezingen en de themacursussen over psychisch en fysisch welzijn, de dienst Wegwijs. Activiteiten van recreatieve aard met o.a. de creatieve ateliers, sport en beweging, daguitstappen en weekeindekriebels, buurt- en zomeractiviteiten, vakantiecursussen, gezelschapsspelen en film. Activiteiten van algemeen vormende aard zoals de taalcursussen en de computer-en tablet-/smartphonecursussen, lezingen en themacursussen over actuele, levensbeschouwelijke en culturele onderwerpen.
Een uitgebreid overzicht van onze werking vind je in het jaarverslag 2018 (zie Publicaties - Jaarverslagen).

Dank aan al deze medewerkerszonder wie de werking niet mogelijk zou zijn.

Copyright © LDC Seniorama vzw