Wij zijn er voor jou!

Inschrijven met het inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij het onthaal. Dit moet ingevuld aan Seniorama bezorgd worden.
Inschrijving is pas definitief na betaling: contant of met bancontact (bancontact: vanaf € 10) bij het onthaal Seniorama of per overschrijving op rekeningnummer BE 32 7364 0304 8202, BIC KREDBEBB binnen 8 dagen na de inschrijving.

Steeds naam, code (Z…) en datum van de activiteit vermelden, ook op de overschrijving

Een verzekering is aangeraden. Indien je nog geen verzekering hebt kun je aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: € 10 - leden € 5. 

Bij mogelijke aansluiting bij de groep zonder vooraf in te schrijven, betaal je het bedrag van de activiteit + € 1.

Inschrijven bij het onthaal van Seniorama: 016 22 20 14.


De zomeractiviteiten van juni zijn geannuleerd, behalve het bezoek aan het Afrikamuseum dat zal doorgaan op dinsdag 29 september.

Bezoek aan het Provinciehuis Vlaams-Brabant

Dinsdag 7 juli

Geannuleerd


Fruittelers Chris en Mia Pypen

Dinsdag 28 juli    
Code: Z 8

In dit bedrijf worden op een milieuvriendelijke manier appelen en peren gekweekt, met respect voor mens en natuur. Schadelijke organismen worden bestreden met natuurlijke vijanden en er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van ecologisch verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen. Na de rondleiding kan er een glaasje zelfgemaakt fruitsap gedronken worden.
Samenkomst: 13.20 u. wachtzaal De Lijn Leuven, bus 285 op perron 10, afstappen aan halte Valgaten (7 de halte na die van station Herent), dan 100 m. te voet
Aantal deelnemers: 25
Bijdrage: € 4
Inschrijving: onthaal Seniorama tot 13 juli
Begeleider: Philippe Maertens 0494 32 63 23

Fruitteelt Hageland foto tourdefrans.jpg
Fruitteelt in het Hageland (foto tourdefrans)

Rondleiding in de Kruidtuin

Dinsdag 4 augustus   

Geannuleerd


Rondleiding in de Sint-Pieterskerk

Dinsdag 11 augustus werd verschoven naar dinsdag 1 september volzet.jpg 
Code: Z 10

De Sint-Pieterskerk in Leuven, intussen UNESCO erkend werelderfgoed, onderging de laatste 35 jaar een grondige restauratie van zowel de binnen- als de buitenkant. Eerst is er 25 jaar lang aan de buitenkant van de kerk gewerkt, daarna werd het interieur aangepakt. Nu, na 9 jaar, is de binnen-restauratie dit jaar afgerond wat  boeiende verhalen oplevert over de ontmanteling, de restauratie en verplaatsing van het praalgraf van Hendrik I van Brabant, de sacramentstoren met zijn architecturale decoraties en sculpturen gebeeldhouwd uit een zachte, witte kalksteen. Het Laatste Avondmaal van de Vlaamse Meester Dieric Bouts is één van de sleutelwerken van de Bourgondische schilderkunst. De beeldengroep boven het doksaal, een meesterwerk van de grote Brusselse beeldsnijder Jan Borreman en zijn atelier, de prominente plek van de Sedes Sapientiae, de gerestaureerde zijaltaren … Behalve een kerk is Sint-Pieter nu ook een volwaardig museum, met meerdere topstukken. Door de aangepaste verlichting en de voltooide restauratie komen de kunstwerken door de nieuwe museale opstelling helemaal tot hun recht. Deze rondleiding is een manier om dit gerestaureerde patrimonium te (her)ontdekken.
Samenkomst: 13.30 u. aan het onthaal (zij-ingang)
Aantal deelnemers: 20
Bijdrage: € 4
Inschrijving: onthaal Seniorama tot 27 juli
Begeleider Seniorama: Miet Deckers  0476 64 45 46
Gids: gids stad Leuven

Leuven Sint-Pieterskerk foto Wikimedia.jpg
Sint-Pieterskerk Leuven (foto wikimedia)

De Mollekesberg en Godelinde Herent

Dinsdag 18 augustus  volzet.jpg
Code: Z 11

Rustige wandeling door enkele holle wegen uitgesleten in de heuvelrug die de overgang vormt tussen Laag-België en het Brabants leemplateau. In de taluds van de holle wegen zijn meerdere ijzerzandsteenbanken ontsloten. Van op de Mollekesberg is er ook een mooi uitzicht op de heuvels van het Hageland aan de overzijde van het kanaal en de Dijle.
Info wandeling: het hoogteverschil tussen het dorp en de Mollekesberg-Godelinde loopt op tot 55 m. De wandelweg is deels onverhard. Stevige wandelschoenen zijn aangewezen. Lengte van de wandeling is ongeveer 5,5 km.
Samenkomst: om 13.10 u. aan het station (wachtzaal van De Lijn) van Leuven. De bus 284 naar Mechelen vertrekt om 13.25 u. aan het station van Leuven. We rijden met de bus tot de halte ‘Herent Station’ gelegen tegenover het gemeentehuis van Herent. De wandeling start aan deze halte om 13.50 u. We keren terug naar Leuven met de bus 284 om 16.38 u.
Aantal deelnemers: 25
Bijdrage: € 4
Inschrijving: onthaal Seniorama tot 23 juli
Begeleider: Anita De Witte 0486 12 21 45 en Philippe Maertens 0494 32 63 23
Gids: Paul De Smedt

Holle weg in Herent foto Wordpress.com.jpg
Holle weg in Herent (foto Wordpress.com)

Bezoek aan ‘Moedermeule’ te Gelrode

Dinsdag 25 augustus 
Code: Z 12

Deze houten staakmolen met open voet is een korenmolen met een wieklengte van 24 meter. De molen stond oorspronkelijk in Mechelen en verhuisde per schip via de Demer naar Gelrode. In 1752 werd hij verkleind tot de huidige afmetingen. In 1910 en 1943 werd hij zwaar beschadigd door blikseminslag, en terug maalvaardig hersteld in 1976. Wegens achterstallig onderhoud diende hij opnieuw gerenoveerd te worden in 2007. Op zondag 11 mei 2008 werd de molen feestelijk ingehuldigd. Elke eerste en derde zondag van de maand wordt er opnieuw op ambachtelijke wijze gemaald. Molenaar Bert zal ons rondleiden. Enige fitheid is vereist om via een 30-tal trappen boven te geraken.
Samenkomst: We nemen bus 335 op perron 11 in Leuven om 13.39 u. Verzamelen aan perron 11 vanaf 13.20 u., zelf voor vervoerbewijs zorgen. Terugreis voorzien rond 16.20 u., in Leuven rond 17 u.
Aantal deelnemers: 20
Bijdrage: € 4
Inschrijving: onthaal Seniorama tot 10 augustus
Begeleiding: Luc Willems 0477 21 81 08

Moedermeule foto opcafegaan.be.jpg
De Moedermeule (foto opcafegaan.be)

Rondleiding in de Sint-Pieterskerk

Dinsdag 1 september
Code: Z 10

Info: zie boven


Sint-Pieter schittert terug in volle glorie

Dinsdag 8 september
Code: Z 14

De Sint-Pieterskerk in Leuven, intussen UNESCO erkend werelderfgoed, onderging de laatste 35 jaar een grondige restauratie van zowel de binnen- als de buitenkant. Eerst is er 25 jaar lang aan de buitenkant van de kerk gewerkt, daarna werd het interieur aangepakt. Nu, na 9 jaar, is de binnen-restauratie dit jaar afgerond wat  boeiende verhalen oplevert over de ontmanteling, de restauratie en verplaatsing van het praalgraf van Hendrik I van Brabant, de sacramentstoren met zijn architecturale decoraties en sculpturen gebeeldhouwd uit een zachte, witte kalksteen. Het Laatste Avondmaal van de Vlaamse Meester Dieric Bouts is één van de sleutelwerken van de Bourgondische schilderkunst. De beeldengroep boven het doksaal, een meesterwerk van de grote Brusselse beeldsnijder Jan Borreman en zijn atelier, de prominente plek van de Sedes Sapientiae, de gerestaureerde zijaltaren … Behalve een kerk is Sint-Pieter nu ook een volwaardig museum, met meerdere topstukken. Door de aangepaste verlichting en de voltooide restauratie komen de kunstwerken door de nieuwe museale opstelling helemaal tot hun recht. Deze rondleiding is een manier om dit gerestaureerde patrimonium te (her)ontdekken.
Samenkomst: Grote Markt, vertrek om 14 u.
Aantal deelnemers: 20
Bijdrage: € 4
Inschrijving: onthaal Seniorama tot 24 augustus
Begeleiding: Reinilde Van Com 0495 78 57 22
Gids: Marc Ruysen

Sint-Pieterskerk Leuven foto leuvenactueel.be.jpg
Sint-Pieterskerk Leuven (foto leuvenactueel.be)

In het spoor van Zwarte Jean tussen Loonbeek-Neerijse en Duisburg

Dinsdag 15 september 
Code: Z 15

Zwarte Jean was een stoomtram die in de eerste helft van vorige eeuw onder meer spoorde tussen Vossem-Duisburg en Neerijse. Dit traject maakte deel uit van een verbinding tussen Vossem en Hamme-Mille waar het in 1905 aansloot op de reeds eerder gerealiseerde verbindingen tussen Sint-Joris-Weert en Tienen. Via het goederentransport op deze lijn werden suikerbieten naar de Tiense Suikerraffinaderij getransporteerd.
Samenkomst: 13.15 u. aan het station (wachtzaal van De Lijn) van Leuven. De bus 395 naar Hoeilaart - Groenendaal vertrekt om 13.34 u. aan het station van Leuven. We rijden met de bus tot de halte ‘Oud Station’ gelegen tussen Neerijse en Loonbeek. De wandeling start aan deze halte om 13.50 u. In Duisburg (halte Oud Station) nemen we om 16.42 u. de bus 315 naar Leuven.
Aantal deelnemers: 25
Bijdrage: € 4
Inschrijving: onthaal Seniorama tot 1 september
Begeleiding: Anita De Witte 0486 12 21 45
Gids: Paul De Smedt

Zwettejean foto wv-be.com.jpg
Zwettejean (foto wv-be.com)

Kunstenares Anne Brems

Dinsdag 22 september  volzet.jpg
Code Z 16

We brengen een bezoek aan Anne Brems te Winksele. Creëren is haar passie en mixed media haar artistieke taal. De materialen die Anne gebruikt zijn grafiet, krijt, inkt, aquarel, beeldtransfers enz. Laat haar jullie vertellen over de start van haar artistieke studies tot de experimenten van vandaag.
Samenkomst: 13.45 u. aan het busstation van Leuven (wachtzaal van De Lijn). Bus 652 (Leuven - Zaventem) vertrekt om 14.04 u. op perron 12.
Aantal deelnemers: 8
Bijdrage: € 4
Inschrijving: onthaal Seniorama tot 7 september
Begeleiding: Loes Stroobants 0495 83 48 02

Anne Brems foto annebrems.com.jpg
Anne Brems (foto annebrems.com) 

Huis van de Europese Geschiedenis

Dinsdag 29 september   

Zal volgend werkjaar georganiseerd worden.


Afrikamuseum Tervuren

Dinsdag 29 september
Code: Z 6

Het Koninklijk Museum van Afrika kennen we allemaal als het voormalige Congo Museum. Na een 5 jaar durende renovatie en vele discussies werd het in 2018 herdoopt en heropend als Afrika Museum.
Met een gids herontdekken we de unieke collecties van het museum in een moderne en aangepaste presentatie. We blijven ook stilstaan bij de bewogen geschiedenis van Centraal Afrika maar ook de weergaloze natuur en de verschillende samenlevingsvormen komen aan bot. Afscheid nemen kun je doen op het ritme van de Afrikaanse rumba.
Samenkomst:13 u. wachtzaal De Lijn. 13.07 u. perron 10 bus 317 naar Tervuren. 13.39 u. halte Tervuren Terminus tram 44
Aantal deelnemers: 15
Bijdrage:  € 8
Inschrijving: onthaal Seniorama
Begeleider: Anita De Witte 0486 12 21 45

Afrikamuseum (foto architectura.be).jpg
Afrikamuseum (foto architectura.be)

Copyright © LDC Seniorama vzw