Wij zijn er voor jou!

“Geïnteresseerd in mensen en hoe ze samenleven”

Als gediplomeerde in de sociale wetenschappen heeft Piet Van Dionant altijd de behoefte gevoeld om met mensen te werken, zowel tijdens zijn professionele leven als sinds hij met pensioen is. “Ik ben geïnteresseerd in mensen en hoe ze samenleven, iedere persoon fascineert mij. En ik heb ondervonden dat wie zich inzet voor anderen, altijd ook iets terugkrijgt.”
Dat Piet Van Dionant (66) altijd sociaal bewogen is geweest, blijkt niet alleen uit zijn studiekeuze maar ook uit zijn beroepsloopbaan. Hij begon als ambtenaar op het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, waar hij nieuwe tewerkstellingsprojecten begeleidde. Maar hij zocht al vlug een uitdaging die dichter bij de mensen stond. Die vond hij eerst in een instelling voor mentaal gehandicapten en vervolgens bij de Brailleliga. Daar heeft hij twintig jaar gewerkt en de opkomst van de pc’s voor blinden meegemaakt. Ten slotte trad hij in dienst bij het OCMW van Herent, eerst voor de opvang van asielzoekers en nadien ook als groepswerker voor gemeenschappelijke activiteiten voor al de mensen die een beroep op het OCMW doen.
"Ook nadat ik op mijn 60ste met pensioen ging, wilde ik iets blijven doen voor anderen”, vertelt Piet. “Omdat ik nogal handig ben, had ik als vader van drie kinderen nochtans een en ander om handen, maar dat vond ik niet genoeg, Daarom werd ik actief als vrijwilliger, zoals nu en dan voor de abdij Keizersberg. Zowat anderhalf jaar geleden wees een dame me op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij Seniorama. Zij vond dat geknipt voor mij en ze heeft gelijk gekregen. Na een onderhoud met Bianca ging ik meteen aan de slag voor de Babbellijn, waar net iemand moest vervangen worden.”
Met zijn opleiding en zijn professionele ervaring was dat een kolfje naar zijn hand. “Mijn taak was en is om elke woensdagnamiddag enkele personen - altijd dezelfden - op te bellen die behoefte hebben aan een begripvolle babbel. Ik deed dat van meet af aan graag en voel me zelf soms een blinde: je babbelt met iemand die je niet ziet en alleen door telefonisch contact toch goed leert kennen. En van wie je ook geregeld iets terugkrijgt: zij vertellen onbewust zaken die aansluiten bij mijn leefwereld en waar ik een beter mens van word. Het is fascinerend om te ervaren hoe alles en iedereen eigenlijk met elkaar verbonden is.”

Gewaardeerd als vrijwilliger
Vrij snel kreeg Piet het voorstel om ook te werken voor de Oppas- en gezelschapsdienst die Seniorama organiseert in samenwerking met de OCMW’s van Leuven, Herent en Oud-Heverlee. “Bij enkele personen die hulpbehoevend zijn, ga ik wekelijks in de namiddag op bezoek gedurende twee tot vier uur. Ik help hen met kleine taken in huis die zij alleen niet aankunnen, of we hebben een gezellige babbel over wat hen interesseert. Geregeld lees ik ook voor uit de krant of uit een boek, wat vaak aanleiding is tot een boeiend gesprek waar ik zelf ook iets aan heb. Als het weer het toelaat wandel ik met twee van hen in hun rolstoel naar de stad, om te winkelen of alleen maar een kopje koffie te drinken, al dan niet met iets lekkers erbij. Voor mij is dat helemaal geen opoffering, sterker nog: ik kijk er evenzeer naar uit als zij zelf.”
Piet werkt ondertussen nog voor twee andere diensten van Seniorama: hulp bij kleine taken en de boodschappendienst, die nu Shop-o-rama heet. Alleen Nachtzorg laat hij aan zich voorbijgaan. “Alles samen besteed ik drie tot vier halve dagen per week aan deze dienstverlening. Omdat ik zonder partner ben en graag onder de mensen kom, eet ik ’s middags zoveel mogelijk bij Seniorama. Een ander pluspunt is dat je als vrijwilliger de kans krijgt je mening te zeggen in de kerngroepen die Seniorama voor elke dienst van tijd tot tijd samenroept. En in de mate van het mogelijke wordt daar rekening mee gehouden, heb ik al ondervonden. Zo hoop ik dat Seniorama aan de bevoegde instanties de problemen voor rolstoelgebruikers signaleert die ik tijdens mijn wandelingen met hen vaststel. Kortom, als vrijwilliger voel ik mij gewaardeerd, niet alleen door de hulpbehoevenden zelf, maar evenzeer door Seniorama.”
Henri Gielen

piet.JPG

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw