Wij zijn er voor jou!

Leerkrachtenfeest

Naar jaarlijkse gewoonte vierden we op 9 september het leerkrachtenfeest. De bedoeling is alle lesgevers te danken voor hun grote inzet om elke activiteit voor de cursisten tot een hoogtepunt te maken. Terzelfdertijd was die dag ook een mooie illustratie van de intense netwerking bij Seniorama.
De Cel vrijwilligersbeleid organiseerde die leerkrachtendag en modereerde de ervaringsuitwisselingen van de lesgevers, de werkgroep Catering creëerde een gastronomisch menu, en de cursusbegeleiders van de verschillende activiteiten dekten de tafel en hielpen bij de bediening.
Bij de ervaringsuitwisseling van de lesgevers kwamen heel interessante suggesties naar voor. Het ging zowel om materiële aspecten zoals halters bij de aquagym, een mat bij de Tai ji of luidsprekers bij de beamer, als om beleidsaspecten zoals ondubbelzinnige informatie geven bij de beschrijving van de kenmerken van een bepaalde cursus. Verheugend is dat het steeds ging om suggesties en niet om klachten. Opvallend is ook dat de nieuwe voorstellen kaderen in teamwork. De samenwerking met collega’s ziet men niet alleen als inhoudelijk verrijkend, maar evenzeer als een belangrijke stap om gezamenlijk de doelstelling van Seniorama, met name activiteiten aanbieden om de 55-plusser te ondersteunen in zijn keuze om actief en gelukkig ouder te worden, te realiseren.
We kunnen besluiten met de vaststelling dat een leerkrachtenfeest een belangrijke mijlpaal vormt in dit gehele proces.

Caroline Ballegeer 

Lesgeversfeest 2016-09-09 (17).jpgLesgeversfeest 2016-09-09 (18).jpg

Seniorama vzw

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw