Wij zijn er voor jou!

Nachtoppas Seniorama

Sinds 2009 was er een samenwerking tussen de oppasdienst van Seniorama en andere regionale thuiszorgdiensten onder het project ‘Nachtzorg Leuven’, gesteund door de Vlaamse Overheid. Met dit project werd er ’s nachts hulp aan huis geboden aan zorgbehoevende personen, met de bedoeling hen te ondersteunen, mantelzorgers te ontlasten en een definitieve opname in residentiële zorg te vermijden. De Vlaamse overheid beslist echter in 2018 om dit project stop te zetten. De partners van het project, waaronder Seniorama, overbruggen nog 3 maanden in de samenwerking en vanaf april 2018 start elke dienst met zijn eigen aanbod nachtoppas, hetzij met vrijwilligers of met verzorgenden.

Het aanbod van Seniorama bestaat al jaren uit hulp door vrijwilligers die aan huis komen en zo de zorgbehoevenden en ev. familie helpen waar nodig. Het gaat hier over personen met een lichamelijke aandoening, een sociaal-familiale en/of psychische zorgsituatie. Uit deze situatie blijkt dat ze toezicht, ondersteuning of hulp nodig hebben gedurende de nacht en dat ontlasting van de mantelzorg noodzakelijk is. Uiteraard betreurt Seniorama de stopzetting van het project, maar gezien de nood aan deze hulp erg groot blijft, blijft Seniorama nog steeds actief werken aan deze problematiek. We zullen de nachtoppas blijven aanbieden, met behulp van de inzet van onze vrijwilligers.

Wie kan een beroep doen op onze nachtoppas en wat is mogelijk?
Kwetsbare ouderen, maar ook anderen die de nood aan ondersteuning voelen, kunnen een aanvraag doen voor nachtoppas bij Seniorama. Een vrijwilliger is zorgzaam aanwezig en helpt o.a. met volgende taken:
· in en uit bed helpen
· helpen bij het toiletbezoek
· helpen bij het geven van eten of drinken  (ev. ontbijt)
· helpen bij desoriëntatie/ verwarring

Onze vrijwilligers worden nauwgezet opgevolgd en krijgen vormingen en persoonlijke begeleiding! Zij treden echter niet op in de plaats van professionelen. Zij doen geen verpleegkundige of huishoudelijke taken.

Wil je contact opnemen en informeren?
Je kunt steeds informeren naar onze werkwijze via onderstaande contactgegevens. Indien je wenst, kan er nadien een huisbezoek volgen door de verantwoordelijke van de dienst, Lesley. Tijdens dit huisbezoek zal zij alle vragen en afspraken overlopen. Het huisbezoek is gratis. Zij bekijkt je vraag op basis van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers en vult dit zo snel mogelijk in.

Wat is de prijs van de oppasdienst?
Er wordt een uurprijs gevraagd van € 2,6. Een nacht duurt minimaal van 22 tot 7 u. en komt neer op € 23.4 (elk bijkomend uur vooraf of nadien zal aan € 2,6 gerekend worden). Sociale tarieven zijn mogelijk en bespreekbaar tijdens het huisbezoek.

Seniorama VZW Oppas- en gezelschapsdienst Vanden Tymplestraat 35 - 3000 Leuven 016 58 16 18 of 016 22 20 14 (algemeen) lesley@seniorama.be  

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw