Wij zijn er voor jou!

Vier werkgroepen organiseren lezingen rond diverse thema’s.
De sprekers zijn steeds deskundigen op het domein. Na elke lezing is er ruimte voor vragen. Achteraf is er gelegenheid om gezellig na te praten bij een kop koffie. 

1. Cultuur
Kunstwerken, kunstenaars, kunststromingen, kunstvormen, kunsttentoonstellingen … worden toegankelijk gemaakt. We krijgen niet alleen een ruimer en dieper inzicht, ook het smaken en genieten van kunst komt sterk aan bod.  

2. Levensbeschouwingen 
De werkgroep Levensbeschouwingen wil ideeën of getuigenissen aanreiken die verwijzen naar waarden en gedragingen, en die tot nadenken stemmen. Hedendaagse thema’s in onze samenleving die te maken hebben met zingeving worden in die lezingen behandeld. 

3. Open venster op de wereld 
Deze werkgroep heeft als doelstelling belangrijke ontwikkelingen zowel op internationale als op het lokale vlak te verduidelijken en van commentaar te voorzien. De thema’s hebben betrekking op de internationale politiek, het milieu, de regionale economische ontwikkeling en de gezondheidszorg.

4. Welzijn 
Informatie verstrekken over het psychisch en fysisch welzijn is een belangrijke opdracht van Seniorama. Hoe ouder de mensen worden hoe centraler ‘gezondheid’ en ‘welzijn’ komen te staan. De thema’s zijn steeds medisch en/of psychologisch onderbouwd. Daarenboven krijgen we concrete aanwijzingen wat we zelf kunnen doen om ons leven kwalitatief te verbeteren. 

Van elke lezing staat er onder Klik hier voor meer een korte beschrijving van het onderwerp van de lezing. Als er een verslag gemaakt wordt, wordt dit vervangen door Klik hier voor het verslag.

Alle lezingen vinden plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u.
Er moet niet op voorhand ingeschreven worden.
De bijdrage wordt ter plaatse betaald: € 6,00 en € 5,00 voor leden, koffie of thee inbegrepen.
Om veiligheidsredenen wordt de capaciteit beperkt tot 100 zitplaatsen.

Als je adresgegevens niet bij ons bekend zijn, kun je bij het onthaal je naam, adres en e-mailadres op de belangstellendenlijst laten schrijven. Op die manier kunnen we je contacteren voor algemene info en ontvang je ook in juli 2019 het jaarprogramma voor het volgende werkjaar.

Copyright © LDC Seniorama vzw